Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation


Dec 10, 2019| Duitse collega's bezoeken het EMRIC-bureau en de meldkamer in Luik

 

Duitse collega’s brachten op 28 november in het kader van hun opleiding tot centralist van de StädteRegionale Leistelle Aachen een bezoek aan het EMRIC-bureau. Naast een presentatie over de werkzaamheden van EMRIC en hoe de EMRIC-partners binnen de Euregio Maas-Rijn met elkaar samenwerken heeft onze collega van de meldkamer Brandweer Limburg verteld over hoe in Nederland het werken op de meldkamer georganiseerd is. Een bezoek aan de meldkamer zelf mocht natuurlijk niet ontbreken.  

Bovendien werd op 4.12.2019 een bezoek gebracht aan de meldkamer in Luik om meer te weten te komen over het werk van de Belgische collega's op het gebied van brandbeveiliging en reddingsdiensten. Hartelijk dank aan de heer Bernd Pflips van de meldkamer  Luik voor de ontvangst van de collega's ter plaatse.

 

  

  
share
   
 

Nov 27, 2019| Actualisatie Emric-document

 

Naast het maken en implementeren van Euregionale samenwerkingsafspraken is het belangrijk bestaande afspraken regelmatig tegen het licht te houden. Na een korte inleiding werd vandaag door de EMRIC-partners aan de hand van een concreet scenario in groepjes op interactieve wijze het Emric-document versie 5.0 getoetst op actualiteit. Tijdens deze drietalige workshops werd enthousiast gespard en informatie uitgewisseld. De terugkoppeling uit deze workshops resulteerde in een aantal interessante inzichten en onderwerpen die ten behoeve van de volgende versie verder uitgewerkt zullen worden.

 

                                                                

 

  
share
   
 

Nov 06, 2019| Tweelandenoefening van de vrijwillige brandweer Laurensberg en Brandweer Zuid-Limburg Post Vaals

Gemeenschappelijke oefening van twee EMRIC-partners. Kameraadschap over de grenzen heen.

 

Al meer dan 20 jaar is het een traditie dat de kameraden van de Brandweer Zuid-Limburg Post Vaals en de vrijwillige brandweer Aken-Laurensberg één keer per jaar bijeenkomen. Naast gezamenlijk oefenen worden er ook ervaringen en avonturen uitgewisseld en natuurlijk wordt er veel gelachen.

Uit deze samenwerking is in de afgelopen jaren een drielanden oefening ontstaan, samen met Belgische collega's, waarbij grensoverschrijdend oefenen hand in hand gaat - zoals vorig jaar het geval was met de grote EMREX-oefening op het Westbahnhof in Aken.

Ook in 2019 kwamen de collega’s uit Vaals en Laurensberg voor de gezamenlijke oefening bij elkaar, deze keer in de Laurensberger materialenloods. De collega’s uit Vaals brachten hun ontsmettingscontainer mee, welke aan de poorten van de loods uitgebreid werd geïnspecteerd.

Tijdens de sportwedstrijden moesten de brandweerlieden ook hun coördinerend vermogen en snelheid aantonen. Na de oefening en het sportieve gedeelte werd er tijdens een gezellig samenzijn van gedachten gewisseld. En zoveel is zeker: de verliezers van het sportieve gedeelte kijken nu al uit naar een revanche volgend jaar!

Door deze regelmatige bijeenkomsten en oefeningen zijn beide eenheden in de afgelopen jaren naar elkaar toe gegroeid en hebben elkaar goed leren kennen. Hier wordt één Europa aan de grenzen gemaakt. Het grote voordeel van het regelmatig samen oefenen is dat bij grensoverschrijdende inzetten men elkaar en elkaars systemen en werkwijzen kent. Onder het EMRIC-motto "Mensen kennen in crisissituaties" ondersteunde de brandweer van Vaals de brandweer van Aken tijdens de zware regenval van een jaar geleden. 

Tekst: Andreas Cichowski + Ralf Johnen,

Foto’s: Andreas Cichowski +Feuerwehr Aachen

 

  

  

  
share
   
 

Oct 29, 2019| Bezoek Notfallsanitäter in opleiding aan Maastricht

 

 

Vrijdag 25 oktober is een groep collega’s van de brandweer Aken op bezoek geweest bij de Meldkamer Limburg en bij de Maastrichtste ambulancepost, dit in het kader van hun opleiding tot Notfallsanitäter. Het was voor alle partijen een zeer interessant bezoek en wederom een goed voorbeeld van de Euregionale samenwerking.

 

 

Tekst + foto: Bart Jeurissen (RAV Zuid-Limburg)

  
share
   
 

Oct 11, 2019| Deelname cursus “Intensivtransport” van UK Aachen en Malteser Bildungszentrum

 

Afgelopen september heb ik deelgenomen aan de cursus Intensivtransport in Aken. Een 3-daagse cursus waarin alle relevante aspecten met betrekking tot (spoed) Intensive Care overplaatsingen aan bod komen. Deze cursus werd georganiseerd door het UK Aachen en het Malteser Bildungszentrum Aachen. Een mooie samenwerking waarbij zowel Notärzten als ook Notfallsanitäter gezamenlijk geschoold worden voor deze specifieke en uitdagende overplaatsingen.

De cursus omvat een zeer compleet programma waarin relevante ziektebeelden, wet- en regelgeving, logistieke aspecten en praktische oefeningen aan bod komen. Een mooie mix van theorie en praktijk.

Voor een Nederlander zoals ik, werkzaam binnen de ambulancezorg, was het programma goed te begrijpen. Het is even wennen aan de specifieke Duitse medische terminologie, maar dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. Een taalbarrière heb ik zelf dan ook niet als een probleem ervaren. Ik heb deze cursus als zeer leerzaam ervaren met meerdere eyeopeners. Patiënt- en medewerkersveiligheid gaan als rode draad door deze cursus.

Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie (het zogenaamde Arzt-Arzt Gespräch), waarbij al bij de eerste aanvraag voor transport op de meldkamer zeer gestructureerd wordt uitgevraagd naar de specifieke hulpvraag. Voordat de overplaatsingsrit wordt toegezegd, wordt op basis van dit eerste gesprek structureel de vervoersnoodzaak en vervoersrisico’s afgewogen. Daarbij wordt niet alleen naar de medische noodzaak en haalbaarheid gekeken, maar ook naar de personele, logistieke en wettelijke/financiële aspecten. De communicatie en Crew Resource Management gedurende de overplaatsing zélf komen veelvuldig aan bod.

De rolverdeling en verantwoordelijkheden zijn zeer duidelijk. De arts is verantwoordelijk voor de medische zorg, de Notfallsanitäter voor de medische/verpleegtechnische ondersteuning en logistiek. Daarbij is de bestuurder (vaak ook een Not.San) eindverantwoordelijk voor de veiligheid aan boord m.b.t. veilige bevestiging van materiaal, voertuig en route. Ieder zijn eigen rol en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele proces.

Het is zeer interessant hoe Intensivtransport in Duitsland is geregeld. Men heeft niet alleen de beschikking over een Intensivtransportwagen (MICU) en een “gewone” Rettungswagen (ambulance), ook zijn er specifieke Intensivtransporthubschrauber inzetbaar. Deze laatstgenoemde helikopters hebben eigen inzetcriteria en voordelen. Dat neemt niet weg dat deze ook duidelijke beperkingen als ook nadelen hebben. Al deze facetten en keuzemogelijkheden komen uitvoerig aan bod.

Intensivtransport is regionaal georganiseerd en de uitvoering, wet- en regelgeving verschillen per regio en Bundesland. De Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin‘ (DIVI) streeft hierbij naar uniformiteit en standaarden. Deze cursus voldoet dan ook aan de DIVI-norm, waarmee het lesprogramma aansluit aan deze landelijke norm.

Het zou mijns inziens zeer nuttig zijn om een soortgelijke cursus ook in Nederland te overwegen: gezamenlijk onderwijs en trainen van het ambulancepersoneel en het personeel van de Intensive Care afdelingen in het ziekenhuis.

Terugkijkend kan ik concluderen dat ik deze cursus als zinvol, interessant en verfrissend ervaren heb. Ervaringen en zienswijzen van onze Duitse collega’s die ik mee kan nemen naar het Nederlandse systeem. En dat alles op 10 minuten rijden van Heerlen, waarbij de grensovergang en de taalbarrière geen belemmering mogen zijn voor kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg.

 

Tekst:   Hugo Brounen, Verpleegkundig specialist acute zorg/ambulanceverpleegkundige (GGD Zuid Limburg)

Opmerking EMRIC:   In het kader van haar bachelor thesis European Public Health heeft Kim Worseling een studie gedaan naar de verschillen in systemen tussen Duitsland, Nederland en België op het gebied van intensive-Care-transporten. Deze studie is te vinden op de website van EMRIC onder het tabblad professionals/ publicaties/ onderzoeken

 

  
share
   
 

Centralisten in opleiding leergang 2019 van de meldkamer StädteRegion Aachen bezoeken het EMRIC-bureau en de meldkamers in Maastricht en Luik

 

Dit jaar worden binnen de meldkamer van de StädteRegion aachen in totaal 8 collega's in twee leergangen opgeleid tot meldkamer centralist. Deze opleiding duurt in totaal zes maanden en bestrijkt alle gebieden van de meldkamer, van het gebruik van de computersoftware, het communicatiebeheersysteem, de randapparatuur en de subsystemen, de alarmerings- en uitrukverordeningen (AAO) van de aangesloten gemeenten tot speciale organisatorische maatregelen op het gebied van brandweer- en ambulancezorg.  Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het overdragen van specifieke kennis in het bijzonder over de stad Aken als ook de StädteRegion Aachen maar ook over de aangrenzende landen Nederland en België.

Een onderdeel van de opleiding is ook het kennismaken met de naburige meldkamers in de Euregio (met name Luik en Maastricht), met inbegrip van hun procedures op het gebied van brandweer- en ambulancezorg, waarvan sommige deels sterk afwijken van de regelgeving in Duitsland, alsmede de afspraken voor grensoverschrijdende bijstand.

In dat kader heeft meldkamerleergang 04/2019 op 19 juni 2019 een bezoek gebracht aan de meldkamer in Maastricht en heeft daarnaast van het eveneens daar gevestigde EMRIC-bureau uitgebreide informatie gekregen over het werk en de structuur van EMRIC.

Voor de nieuwe meldkamer leergang welke op 1 oktober zal starten staat het bezoek aan de meldkamer Maastricht en het EMRIC-bureau op 28 november 2019 gepland en op 4 december 2019 zal de meldkamer Luik bezocht worden.

 

Tekst: Florian Kemper (Feuerwehr Stadt Aachen)

  
share
   
 

Oct 03, 2019| Meldkameroefening 28 september 2019

 

Implementatie van de gemaakte afspraken binnen het EMRIC samenwerkingsverband werd in het Meerjarenplan 2019-2024 door de Stuurgroep EMRIC als één van de speerpunten benoemd. Twee maal per jaar oefenen de meldkamers in de Euregio Maas-Rijn bijvoorbeeld hun afspraken op het gebied van euregionale bijstandsaanvragen en informatie-uitwisseling. Op zaterdag 28 september vond de tweede meldkameroefening van dit jaar plaats. We kijken terug op een zeer zinvolle dag waarin veel leermomenten naar voren kwamen. Op korte termijn zal uitgebreid geëvalueerd worden. De uitkomsten van deze evaluatie zullen resulteren in het blijvend verbeteren en waar nodig aanpassen van de bestaande afspraken en procedures.

Inmiddels wordt alweer diverse jaren met elkaar geoefend en daarnaast weten de EMRIC-partners elkaar tijdens het grote aantal grensoverschrijdende dagelijkse inzetten goed te vinden. Het blijft echter van groot belang om ook de procedures ingeval van grootschalige incidenten met grensoverschrijdende aspecten op diverse niveaus te (blijven) beoefenen.

 

 

 

  
share
   
 

Sep 18, 2019| Großereignisse sind selten – müssen aber regelmäßig trainiert werden

 

Der Stab Einsatzleitung der Stadt Aachen trainierte am Institut der Feuerwehr NRW in Münster. Großeinsatzlagen und Katastrophen erfordern immer eine rückwärtige Führung – mit dieser Führung soll sowohl die Einsatzlage selbst als auch das „Tagesgeschäft“ in sinnvolle und effektive Bahnen gelenkt werden.

Da genau diese Einsatzlagen sehr selten sind, aber gerade dann professionelles Arbeiten zur Gefahrenabwehr erwartet werden darf, haben Führungskräfte der Feuerwehr Aachen, der Stadtverwaltung, der Aachener Notärzte, der Hilfsorganisationen, der Polizei und EMRIC-Vertreter drei Tage lang am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen große, auf das Stadtgebiet Aachen projizierte Schadenslagen abgearbeitet.

Diese Übungen wurden sehr nah an der Wirklichkeit durchgeführt – dabei und in der Wirklichkeit unterstützen gerade bei diesen Schadensdimensionen planmäßig Kräfte aus dem EMRIC-Verbund.

So wurden großflächig und langandauernde Unwetterlagen, Unfälle mit vielen Verletzten, Ausfälle der Infrastruktur und deren unmittelbare Folgen sowie Gebäudeeinstürze bearbeitet – nicht nacheinander sondern gleichzeitig. Und all diese Lagen machten sehr deutlich, dass wir dann gut sind, wenn wir auf die Unterstützung aus der Nachbarschaft vertrauen können. Diese regionalen und euregionalen Nachbarn konnten in allen Übungslagen dazu beitragen, dass die Gefahren schnell eingedämmt und schließlich beseitigt und alle Verletzten adäquat versorgt und transportiert werden konnten.

Das Institut der Feuerwehr bot für diese Übungslagen ideale Voraussetzungen in Form der Stabsräumlichkeiten und der Technik – und vor allem als Einspieler der Übungslage und in der Darstellung der personellen und organisatorischen Umgebung. Herzlichen Dank dafür!!

Neben allen taktischen und strategischen Erkenntnissen reichte die Zeit auch aus, um die kollegiale Verbundenheit im Gespräch zu vertiefen.

Alle Teilnehmenden dieser Übungsfolge haben nicht nur die Übungen in dem optimal gestalteten Rahmen sondern auch die Verbundenheit über Fachgrenzen hinweg sehr genossen.

Als wichtige Übungserfahrung kann kurz und knapp festgestellt werden: „gemeinsam sind wir stark“.

Danke allen Übungsbeteiligten, der Vorbereitungsgruppe und insbesondere dem IdF NRW für die tollen Möglichkeiten.

 

 

 

Text + Bilder: B. Geßmann (Feuerwehr Stadt Aachen)

 

 

 

  
share
   
 

Sep 12, 2019| Aachen ist Etappenziel für Unterstützung aus Großbritannien

 

Bereits aus guter Tradition heraus ist die Feuerwehr Aachen Gastgeber für britische Feuerwehrkollegen, die regelmäßig Hilfslieferungen für Feuerwehren in Kroatien organisieren.

Am Abend des 06. September wurde die Feuerwehr Aachen von 7 Feuerwehrkollegen und einer Feuerwehrkollegin mit drei Dennis „Fire-Engines“ angesteuert. Aachen liegt auf der Route von Nottingham, GB nach Kroatien. Die in Großbritannien für den Feuerwehrdienst ausgemusterten Fahrzeuge können in Kroatien zu einem „zweiten Leben“ erweckt werden und dort noch viele Jahre hilfreich zum Schutz der dortigen Bevölkerung eingesetzt werden.

Der kollegiale Kontakt aus der „Feuerwehrfamilie“ nach Nottingham besteht seit vielen Jahren. Und genauso lange ist Aachen auch immer wieder ein gerne angesteuertes Etappenziel, an dem neben Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung auch kollegialer Kontakt, Austausch und gemeinsames Lachen zum Programm gehört. Gestärkt im allen Kategorien konnten die englischen Kollegen dann am frühen Samstagmorgen ihre nächste Etappe bestreiten. Diese führte sie nach Österreich in die Nähe von Salzburg. Die Verabschiedung auf die nächste Etappe erfolgte durch Jürgen Wolff, Leiter der Feuerwehr Aachen.

Auch diese außergewöhnliche Tradition zeigt, dass auch die Aachener Feuerwehr sich dem europäischen Gedanken nicht „nur“ verpflichtet fühlt, sondern diesen auch lebt - so wie es in der Beteiligung EMRIC nicht nur Tradition sondern mittlerweile Alltag in der Region ist.

 

Text: B. Geßmann

Bild: Feuerwehr Aachen

 

  
share
   
 

Sep 05, 2019| Aachen beschließt Rettungsdienstbedarfsplan für kommende Jahre

 

Weiterhin gut aufgestellt für grenzüberschreitende Zusammenarbeit Mit Beschluss durch den Rat der Stadt Aachen wurde am 19.06.2019 der neue Rettungsdienstbedarfsplan für die kommenden Jahre endgültig besiegelt. Nach einigen Monaten voll Arbeit und Verhandlungen hat damit das Grundlagenpapier zur Ausgestaltung des städtischen Rettungsdienstes bis 2023 die letzte Hürde genommen.

Neben einigen organisatorischen Veränderungen wird mit der Novellierung des Planes auch der internationalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit weiterhin ein hohes Maß an Bedeutung zugetragen. Somit wird der gesamte Bereich der euregionalen Zusammenarbeit und die grenzübergreifenden Konzepte ein weiterhin wichtiger Bestandteil der laufenden städtischen Planungen sein.

Hintergrund:

In 2018 kam es zu rund 150 Notfalleinsätzen mit Aachener Rettungsmitteln im Bereich der Niederlande und Belgiens. Auch diese Zahlen der internationalen Einsätze spielen in der Städtischen Bedarfsplanung eine Rolle. Ebenso werden in der Vorplanung rettungsdienstlicher Großeinsatzlagen die grenzüberschreitenden Konzepten ("EUMED") berücksichtigt.

Text: Florian Troschke (Feuerwehr Stadt Aachen)
Bild: Kim Riester
  
share