Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

EMRIC-bureau liaison binnen de Euregio Maas-Rijn

Één van de kerntaken van het EMRIC-bureau is het verbinden van mensen en organisaties binnen het EMRIC-samenwerkingsverband en met andere partners met veiligheidstaken. Deze liaisontaak wordt doorgaans uitgevoerd in de koude maar zeer zeker en juist ook in de warme fase. Op dit moment is het EMRIC-bureau dagelijks druk met deze liaison-werkzaamheden. Nu alle organisaties binnen het EMRIC-samenwerkingsverband als gevolg van de coronacrisis heel erg druk zijn met kerntaken binnen hun eigen land en organisaties en de reguliere vergaderstructuur van EMRIC daardoor tijdelijk ‘’on hold’’ is, zit het EMRIC-bureau niet stil.  Al direct na het constateren van de eerste besmettingsgevallen binnen de Euregio Maas-Rijn, werd het personeel van het EMRIC-bureaugevraagd om als liaison op te treden en relevante informatie op de afgesproken wijze te verspreiden onder de EMRIC-partners. Daaruit ontstond de behoefte aan een dagelijks vergelijkend overzicht van de stand van zaken en de getroffen maatregelen in België, Nederland en Duitsland. Dit overzichtsdocument wordt dagelijks geüpdatet en verspreid onder de EMRIC-partners en aanverwante organisaties. Inmiddels wordt EMRIC dagelijks geraadpleegd vanuit de EMRIC-partners met betrekking tot snel wijzigende scenario’s en maatregelen en de vragen en (grensoverschrijdende) knelpunten die daarbij ontstaan.