Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) investeert € 4,55 miljoen EFRO om de gevolgen van COVID-19 crisis aan te pakken.

Persbericht d.d. 10.07.2017

 

Interreg A, het grensoverschrijdende subsidieprogramma van de Europese Unie, wordt in de Euregio Maas-Rijn vormgegeven door 13 samenwerkende regionale partners. In het kader van de aanhoudende COVID-19-crisis opende het Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) programma een speciale projectoproep. Deze oproep stond open voor initiatieven ter bevordering van de crisisaanpak in het kader van de COVID-19-uitbraak in de sectoren gezondheid, openbare - en veiligheidsdiensten, openbaar administratief beheer en sociale diensten. 5 projecten werden geselecteerd om de grensregio beter te wapenen tegen de COVID-19 pandemie.

€4.55 miljoen voor 5 COVID19-projecten

“Gezien de dringende noodzaak aan ondersteuning was deze oproep beperkte tijd open, stelde het programma een hoog ondersteuningspercentage van 90% EFRO-middelen (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) beschikbaar en moest er enkel een vereenvoudigd aanvraagformulier ingediend worden.  Op die manier konden we snel reageren op de gevolgen van de COVID-19-crisis,” zegt David Grzegorzewski, voorzitter van het Comité van toezicht.

Uit de ingediende aanvragen hebben de 13 partners 5 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van €4,55 miljoen EFRO. Door het uitwerken van die projecten zal de Euregio beter gewapend zijn om de uitbraak van een pandemie grensoverschrijdend nog beter aan te pakken.

Euregionaal centrum voor beschermingsmaterialen

Mark Vos, coördinator Interreg EMR: “De projecten zullen o.a. een aantal onderzoeken uitvoeren om de gevolgen van de Pandemie op kwetsbare personen beter te monitoren, maar ook om de capaciteit van Intensive Care-bedden of de invloed van de landelijke aanpak in de grensregio beter in te schatten om zo aangepaste maatregelen uit te rollen. Ook zal er een Euregionaal centrum voor de aanschaf van beschermingsmaterialen met testcapaciteit opgericht worden en wordt er geïnvesteerd in de geautomatiseerde gegevensverzameling om medische behandelingen bij te sturen en strategieën aan te passen.” 

Volgende 5 COVID-19 projecten zullen worden opgestart:

  • wearIT4COVID: realiseren van een draagbaar en realtime bewakingssysteem van COVID_19 patiënten
  • CoDaP: ontwikkelen van grensoverschrijdende consensusbehandelingsrichtlijnen, het oprichten van een COVID-19 gegevensplatform om te anticiperen op een nieuwe golf, een studie om de klinische richtlijnen te verbeteren en het bouwen van een efficiënte en veilige IT-infrastructuur.
  • CORESIL: het ontwikkelen van een coherent aanbod om de autonomie van kwetsbare personen en hun natuurlijk herstel te versterken.
  • euPrevent COVID: inzicht krijgen op de impact van COVID-19 op de Euregio door het onderzoeken van de prevalentie van antilichamen bij personen uit de regio.
  • Pandemric: versterken van de samenwerking binnen de Euregio bij de aanpak van grote crisissen zoals COVID-19, ondermeer op het vlak van informatie-uitwisseling, samenwerking tussen ICU-afdelingen en het onderzoeken van de juridische aspecten van grensoverschrijdend ambulancevervoer. Daarnaast worden ook een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en een centrum voor de collectieve aanschaf van beschermingsmaterialen uitgerold.
  •  

Europese Commissie

“Namens de Europese Commissie wil ik het Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) programma feliciteren omdat het een COVID-specifieke oproep heeft georganiseerd om de crisisresponscapaciteit te bevorderen ten voordele van Europeanen die langs de Belgische, Duitse en Nederlandse grenzen wonen. De selectie van 5 succesvolle projecten in het Comité van toezicht van 3 juli is een mooi voorbeeld van hoe onze programma's snel op een concrete manier op de crisis kunnen reageren door mensgerichte acties op te zetten om de samenwerking over de grenzen heen te versterken en de problemen waar onze burgers mee geconfronteerd worden te veréénvoudigen,” aldus Marc Lemaître, directeur-generaal, DG Regionaal en stedelijk beleid, Europese Commissie.

96 miljoen Europese middelen om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren

Interreg EMR overstijgt grenzen door samenwerking tussen de regionale gebieden in verschillende landen mogelijk te maken. We investeren in projecten rond innovatie, economie, sociale inclusie en opleiding en territoriale cohesie. Door het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking versterken we het economische en sociale weefsel in de grensregio tussen België, Duitsland en Nederland.

 

Bijlage: Info over de 5 projecten

 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het kantoor van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, Mark Vos (coördinator), mrp.vos@prvlimburg.nl. Telefonisch bereikbaar op +31 646 624 792.