Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation


03-06-2020| Exit-overzicht COVID-19 maatregelen

 

Nu Nederland, België en Duitsland (en veel andere landen) in een fase beland zijn waarin de opgelegde maatregelen in het kader van COVID-19 langzaam versoepeld dan wel losgelaten worden, heeft het EMRIC-bureau een exit overzicht gemaakt. In dit overzicht zijn de verschillen tussen de landen zichtbaar gemaakt in de tijd. Mogelijke grensoverschrijdende gevolgen van deze verschillen in de landen zijn daardoor per sector te beoordelen. 

Bekijk het volledige document via volgende link: http://resolveuid/d5509ad2b1ac41c3af8d74cc1c3cc767

  
share
   
 

18-03-2020| EMRIC-bureau liaison binnen de Euregio Maas-Rijn

 

Één van de kerntaken van het EMRIC-bureau is het verbinden van mensen en organisaties binnen het EMRIC-samenwerkingsverband en met andere partners met veiligheidstaken. Deze liaisontaak wordt doorgaans uitgevoerd in de koude maar zeer zeker en juist ook in de warme fase. Op dit moment is het EMRIC-bureau dagelijks druk met deze liaison-werkzaamheden. Nu alle organisaties binnen het EMRIC-samenwerkingsverband als gevolg van de coronacrisis heel erg druk zijn met kerntaken binnen hun eigen land en organisaties en de reguliere vergaderstructuur van EMRIC daardoor tijdelijk ‘’on hold’’ is, zit het EMRIC-bureau niet stil.  Al direct na het constateren van de eerste besmettingsgevallen binnen de Euregio Maas-Rijn, werd het personeel van het EMRIC-bureaugevraagd om als liaison op te treden en relevante informatie op de afgesproken wijze te verspreiden onder de EMRIC-partners. Daaruit ontstond de behoefte aan een dagelijks vergelijkend overzicht van de stand van zaken en de getroffen maatregelen in België, Nederland en Duitsland. Dit overzichtsdocument wordt dagelijks geüpdatet en verspreid onder de EMRIC-partners en aanverwante organisaties. Inmiddels wordt EMRIC dagelijks geraadpleegd vanuit de EMRIC-partners met betrekking tot snel wijzigende scenario’s en maatregelen en de vragen en (grensoverschrijdende) knelpunten die daarbij ontstaan.

 

  
share
   
 

11-02-2020| Europese 112 dag en de grensregio Duitsland- België- Nederland

 

Er wordt wel eens gezegd: Europa krijgt in de grensregio’s haar vorm en ten dele klopt dit natuurlijk ook. De Europese samenwerking en de afspraken die de Europese landen maken, maar ook vooral de afspraken die ze niet maken, hebben direct gevolgen voor de grensregio’s. In grensrijke gebieden, zoals de Euregio Maas-Rijn wordt dagelijks gevoeld wat het betekent om dichtbij het buitenland te wonen.

Dit geldt ook en vooral voor de spoedeisende hulpverlening, of dit nu om brandweer- of ambulancehulpverlening gaat.

Dankzij de EMRIC-samenwerking (www.emric.info) wordt de burger ook in deze grensregio zo snel mogelijk geholpen, als hij in nood is. U zult zeggen: “dit is toch vanzelfsprekend?”. U heeft gelijk: dat zou het moeten zijn. In een grensregio gelden echter een paar bijzonderheden waar je in het midden van het land niet tegen aan zult lopen.

Zo kan het gebeuren dat je in een grensgebied bij het bellen van 112 bij een buitenlandse meldkamer terecht komt. In onze regio kan dat een Duitse, Nederlandse of Belgische zijn en kan het dus zijn dat je aanvankelijk in het Nederlands, Duits of Frans te woord wordt gestaan. Dat is gelukkig snel opgelost, want dankzij de jarenlange samenwerking tussen de meldkamers in deze euregio, wordt er snel geschakeld naar de meldkamer van het gebied waar je je bevindt en wordt de hulp snel op weg gestuurd.

Ook zijn er in dit grensgebied bepaalde plekken waar de buitenlandse hulp sneller ter plaatse kan zijn. In zulke gevallen wordt altijd op een snelle en adequate wijze de snelste beschikbare hulp de weg opgestuurd.

  
share
   
 

10-02-2020| Praktikum bei EMRIC

 

Mein Name ist Daniel Heu und als Brandreferendar der Berufsfeuerwehr Köln absolviere ich zur Zeit die Ausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Im Rahmen der Ausbildung habe ich für eine Woche bei EMRIC hospitiert und konnte einen Eindruck über die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden, Belgien und Deutschland bekommen.

Während der Woche standen viele unterschiedliche Besprechungen auf der Agenda. Die Bandbreite reichte vom Arbeitskreis CBRN und Tauchen über die Planungen einer grenzübergreifenden EUMED-Übung bis hin zum Treffen der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1. Beim Blick über die Schulter des Calamiteitencoördinator (ähnlich dem deutschen Lagedienst), konnte ich einen Übersicht über die Arbeit in der Leitstelle Maastricht erhalten. Hier sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei unter einem Dach vereint.

Bei allen Treffen habe ich eine große Bereitschaft und Motivation aller beteiligten Organisationen festgestellt. Der Fokus reicht über die Ländergrenzen hinweg und richtet sich auf das große Ganze und die Gemeinschaft. Die Arbeit von EMRIC ist dabei abwechslungsreich, vielfältig, hochinteressant und aus meiner Sicht unverzichtbar. Hier wird Europa tagtäglich gelebt.

Ich bedanke mich bei dem gesamten EMRIC-Team für die hervorragende Betreuung, die herzliche Aufnahme und die spannende Zeit in der Euregio. Ich werde noch gerne und oft an EMRIC zurück denken. Heel erg bedankt!

  

 

  
share
   
 

07-02-2020| EMRIC-activiteiten

 

Het was een drukke vergaderweek voor het EMRIC-samenwerkingsverband. Zowel werkgroep Materialen, als ook de werkgroepen CBRN en Duikers kwam bijeen. Deze werkgroepen wisselen kennis en ervaring uit, bespreken relevante ontwikkelingen en kijken naar gezamenlijke oefenmogelijkheden. Dit alles met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te optimaliseren. Tevens was EMRIC afgelopen woensdag vertegenwoordigd tijdens een bijeenkomst van de Trägergemeinschaft Hubschrauber te Simmerath.

  
share
   
 

31-01-2020| EMRIC Meerjarenoverzicht 2014-2019

 

Het meerjarenoverzicht van de afgelopen periode 2014-2019 kunnen wij u vandaag presenteren. In deze factsheet leest u over de beleidsspeerpunten en verdere thema’s waar het EMRIC-samenwerkingsverband zich de afgelopen jaren voor ingezet heeft.

  
share
   
 

31-01-2020| Seminar grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rampenbestrijding

 

Tijdens het Duits-Nederlandse seminar over grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rampenbestrijding was EMRIC met in totaal 12 personen goed vertegenwoordigd. Collega’s van de Feuerwehr Stadt Aachen, de StädteRegion Aachen, Bezirksregierung Köln, Brandweer Zuid-Limburg, GGD Zuid Limburg en Kreis Heinsberg (vertegenwoordigd door het EMRIC-bureau) bezochten wij dit 2-daagse seminar dat dit jaar gehouden werd in het Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen te Münster.

  
share
   
 

10-12-2019| Duitse collega's bezoeken het EMRIC-bureau en de meldkamer in Luik

 

Duitse collega’s brachten op 28 november in het kader van hun opleiding tot centralist van de StädteRegionale Leistelle Aachen een bezoek aan het EMRIC-bureau. Naast een presentatie over de werkzaamheden van EMRIC en hoe de EMRIC-partners binnen de Euregio Maas-Rijn met elkaar samenwerken heeft onze collega van de meldkamer Brandweer Limburg verteld over hoe in Nederland het werken op de meldkamer georganiseerd is. Een bezoek aan de meldkamer zelf mocht natuurlijk niet ontbreken.  

Bovendien werd op 4.12.2019 een bezoek gebracht aan de meldkamer in Luik om meer te weten te komen over het werk van de Belgische collega's op het gebied van brandbeveiliging en reddingsdiensten. Hartelijk dank aan de heer Bernd Pflips van de meldkamer  Luik voor de ontvangst van de collega's ter plaatse.

 

  

  
share
   
 

27-11-2019| Actualisatie Emric-document

 

Naast het maken en implementeren van Euregionale samenwerkingsafspraken is het belangrijk bestaande afspraken regelmatig tegen het licht te houden. Na een korte inleiding werd vandaag door de EMRIC-partners aan de hand van een concreet scenario in groepjes op interactieve wijze het Emric-document versie 5.0 getoetst op actualiteit. Tijdens deze drietalige workshops werd enthousiast gespard en informatie uitgewisseld. De terugkoppeling uit deze workshops resulteerde in een aantal interessante inzichten en onderwerpen die ten behoeve van de volgende versie verder uitgewerkt zullen worden.

 

                                                                

 

  
share
   
 

06-11-2019| Tweelandenoefening van de vrijwillige brandweer Laurensberg en Brandweer Zuid-Limburg Post Vaals

Gemeenschappelijke oefening van twee EMRIC-partners. Kameraadschap over de grenzen heen.

 

Al meer dan 20 jaar is het een traditie dat de kameraden van de Brandweer Zuid-Limburg Post Vaals en de vrijwillige brandweer Aken-Laurensberg één keer per jaar bijeenkomen. Naast gezamenlijk oefenen worden er ook ervaringen en avonturen uitgewisseld en natuurlijk wordt er veel gelachen.

Uit deze samenwerking is in de afgelopen jaren een drielanden oefening ontstaan, samen met Belgische collega's, waarbij grensoverschrijdend oefenen hand in hand gaat - zoals vorig jaar het geval was met de grote EMREX-oefening op het Westbahnhof in Aken.

Ook in 2019 kwamen de collega’s uit Vaals en Laurensberg voor de gezamenlijke oefening bij elkaar, deze keer in de Laurensberger materialenloods. De collega’s uit Vaals brachten hun ontsmettingscontainer mee, welke aan de poorten van de loods uitgebreid werd geïnspecteerd.

Tijdens de sportwedstrijden moesten de brandweerlieden ook hun coördinerend vermogen en snelheid aantonen. Na de oefening en het sportieve gedeelte werd er tijdens een gezellig samenzijn van gedachten gewisseld. En zoveel is zeker: de verliezers van het sportieve gedeelte kijken nu al uit naar een revanche volgend jaar!

Door deze regelmatige bijeenkomsten en oefeningen zijn beide eenheden in de afgelopen jaren naar elkaar toe gegroeid en hebben elkaar goed leren kennen. Hier wordt één Europa aan de grenzen gemaakt. Het grote voordeel van het regelmatig samen oefenen is dat bij grensoverschrijdende inzetten men elkaar en elkaars systemen en werkwijzen kent. Onder het EMRIC-motto "Mensen kennen in crisissituaties" ondersteunde de brandweer van Vaals de brandweer van Aken tijdens de zware regenval van een jaar geleden. 

Tekst: Andreas Cichowski + Ralf Johnen,

Foto’s: Andreas Cichowski +Feuerwehr Aachen

 

  

  

  
share