Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation


29-10-2019| Bezoek Notfallsanitäter in opleiding aan Maastricht

 

 

Vrijdag 25 oktober is een groep collega’s van de brandweer Aken op bezoek geweest bij de Meldkamer Limburg en bij de Maastrichtste ambulancepost, dit in het kader van hun opleiding tot Notfallsanitäter. Het was voor alle partijen een zeer interessant bezoek en wederom een goed voorbeeld van de Euregionale samenwerking.

 

 

Tekst + foto: Bart Jeurissen (RAV Zuid-Limburg)

  
share
   
 

11-10-2019| Deelname cursus “Intensivtransport” van UK Aachen en Malteser Bildungszentrum

 

Afgelopen september heb ik deelgenomen aan de cursus Intensivtransport in Aken. Een 3-daagse cursus waarin alle relevante aspecten met betrekking tot (spoed) Intensive Care overplaatsingen aan bod komen. Deze cursus werd georganiseerd door het UK Aachen en het Malteser Bildungszentrum Aachen. Een mooie samenwerking waarbij zowel Notärzten als ook Notfallsanitäter gezamenlijk geschoold worden voor deze specifieke en uitdagende overplaatsingen.

De cursus omvat een zeer compleet programma waarin relevante ziektebeelden, wet- en regelgeving, logistieke aspecten en praktische oefeningen aan bod komen. Een mooie mix van theorie en praktijk.

Voor een Nederlander zoals ik, werkzaam binnen de ambulancezorg, was het programma goed te begrijpen. Het is even wennen aan de specifieke Duitse medische terminologie, maar dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. Een taalbarrière heb ik zelf dan ook niet als een probleem ervaren. Ik heb deze cursus als zeer leerzaam ervaren met meerdere eyeopeners. Patiënt- en medewerkersveiligheid gaan als rode draad door deze cursus.

Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie (het zogenaamde Arzt-Arzt Gespräch), waarbij al bij de eerste aanvraag voor transport op de meldkamer zeer gestructureerd wordt uitgevraagd naar de specifieke hulpvraag. Voordat de overplaatsingsrit wordt toegezegd, wordt op basis van dit eerste gesprek structureel de vervoersnoodzaak en vervoersrisico’s afgewogen. Daarbij wordt niet alleen naar de medische noodzaak en haalbaarheid gekeken, maar ook naar de personele, logistieke en wettelijke/financiële aspecten. De communicatie en Crew Resource Management gedurende de overplaatsing zélf komen veelvuldig aan bod.

De rolverdeling en verantwoordelijkheden zijn zeer duidelijk. De arts is verantwoordelijk voor de medische zorg, de Notfallsanitäter voor de medische/verpleegtechnische ondersteuning en logistiek. Daarbij is de bestuurder (vaak ook een Not.San) eindverantwoordelijk voor de veiligheid aan boord m.b.t. veilige bevestiging van materiaal, voertuig en route. Ieder zijn eigen rol en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele proces.

Het is zeer interessant hoe Intensivtransport in Duitsland is geregeld. Men heeft niet alleen de beschikking over een Intensivtransportwagen (MICU) en een “gewone” Rettungswagen (ambulance), ook zijn er specifieke Intensivtransporthubschrauber inzetbaar. Deze laatstgenoemde helikopters hebben eigen inzetcriteria en voordelen. Dat neemt niet weg dat deze ook duidelijke beperkingen als ook nadelen hebben. Al deze facetten en keuzemogelijkheden komen uitvoerig aan bod.

Intensivtransport is regionaal georganiseerd en de uitvoering, wet- en regelgeving verschillen per regio en Bundesland. De Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin‘ (DIVI) streeft hierbij naar uniformiteit en standaarden. Deze cursus voldoet dan ook aan de DIVI-norm, waarmee het lesprogramma aansluit aan deze landelijke norm.

Het zou mijns inziens zeer nuttig zijn om een soortgelijke cursus ook in Nederland te overwegen: gezamenlijk onderwijs en trainen van het ambulancepersoneel en het personeel van de Intensive Care afdelingen in het ziekenhuis.

Terugkijkend kan ik concluderen dat ik deze cursus als zinvol, interessant en verfrissend ervaren heb. Ervaringen en zienswijzen van onze Duitse collega’s die ik mee kan nemen naar het Nederlandse systeem. En dat alles op 10 minuten rijden van Heerlen, waarbij de grensovergang en de taalbarrière geen belemmering mogen zijn voor kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg.

 

Tekst:   Hugo Brounen, Verpleegkundig specialist acute zorg/ambulanceverpleegkundige (GGD Zuid Limburg)

Opmerking EMRIC:   In het kader van haar bachelor thesis European Public Health heeft Kim Worseling een studie gedaan naar de verschillen in systemen tussen Duitsland, Nederland en België op het gebied van intensive-Care-transporten. Deze studie is te vinden op de website van EMRIC onder het tabblad professionals/ publicaties/ onderzoeken

 

  
share
   
 

11-10-2019| Centralisten in opleiding leergang 2019 van de meldkamer StädteRegion Aachen bezoeken het EMRIC-bureau en de meldkamers in Maastricht en Luik

 

Dit jaar worden binnen de meldkamer van de StädteRegion aachen in totaal 8 collega's in twee leergangen opgeleid tot meldkamer centralist. Deze opleiding duurt in totaal zes maanden en bestrijkt alle gebieden van de meldkamer, van het gebruik van de computersoftware, het communicatiebeheersysteem, de randapparatuur en de subsystemen, de alarmerings- en uitrukverordeningen (AAO) van de aangesloten gemeenten tot speciale organisatorische maatregelen op het gebied van brandweer- en ambulancezorg.  Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het overdragen van specifieke kennis in het bijzonder over de stad Aken als ook de StädteRegion Aachen maar ook over de aangrenzende landen Nederland en België.

Een onderdeel van de opleiding is ook het kennismaken met de naburige meldkamers in de Euregio (met name Luik en Maastricht), met inbegrip van hun procedures op het gebied van brandweer- en ambulancezorg, waarvan sommige deels sterk afwijken van de regelgeving in Duitsland, alsmede de afspraken voor grensoverschrijdende bijstand.

In dat kader heeft meldkamerleergang 04/2019 op 19 juni 2019 een bezoek gebracht aan de meldkamer in Maastricht en heeft daarnaast van het eveneens daar gevestigde EMRIC-bureau uitgebreide informatie gekregen over het werk en de structuur van EMRIC.

Voor de nieuwe meldkamer leergang welke op 1 oktober zal starten staat het bezoek aan de meldkamer Maastricht en het EMRIC-bureau op 28 november 2019 gepland en op 4 december 2019 zal de meldkamer Luik bezocht worden.

 

Tekst: Florian Kemper (Feuerwehr Stadt Aachen)

  
share
   
 

03-10-2019| Meldkameroefening 28 september 2019

 

Implementatie van de gemaakte afspraken binnen het EMRIC samenwerkingsverband werd in het Meerjarenplan 2019-2024 door de Stuurgroep EMRIC als één van de speerpunten benoemd. Twee maal per jaar oefenen de meldkamers in de Euregio Maas-Rijn bijvoorbeeld hun afspraken op het gebied van euregionale bijstandsaanvragen en informatie-uitwisseling. Op zaterdag 28 september vond de tweede meldkameroefening van dit jaar plaats. We kijken terug op een zeer zinvolle dag waarin veel leermomenten naar voren kwamen. Op korte termijn zal uitgebreid geëvalueerd worden. De uitkomsten van deze evaluatie zullen resulteren in het blijvend verbeteren en waar nodig aanpassen van de bestaande afspraken en procedures.

Inmiddels wordt alweer diverse jaren met elkaar geoefend en daarnaast weten de EMRIC-partners elkaar tijdens het grote aantal grensoverschrijdende dagelijkse inzetten goed te vinden. Het blijft echter van groot belang om ook de procedures ingeval van grootschalige incidenten met grensoverschrijdende aspecten op diverse niveaus te (blijven) beoefenen.

 

 

 

  
share
   
 

18-09-2019| Großereignisse sind selten – müssen aber regelmäßig trainiert werden

 

Der Stab Einsatzleitung der Stadt Aachen trainierte am Institut der Feuerwehr NRW in Münster. Großeinsatzlagen und Katastrophen erfordern immer eine rückwärtige Führung – mit dieser Führung soll sowohl die Einsatzlage selbst als auch das „Tagesgeschäft“ in sinnvolle und effektive Bahnen gelenkt werden.

Da genau diese Einsatzlagen sehr selten sind, aber gerade dann professionelles Arbeiten zur Gefahrenabwehr erwartet werden darf, haben Führungskräfte der Feuerwehr Aachen, der Stadtverwaltung, der Aachener Notärzte, der Hilfsorganisationen, der Polizei und EMRIC-Vertreter drei Tage lang am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen große, auf das Stadtgebiet Aachen projizierte Schadenslagen abgearbeitet.

Diese Übungen wurden sehr nah an der Wirklichkeit durchgeführt – dabei und in der Wirklichkeit unterstützen gerade bei diesen Schadensdimensionen planmäßig Kräfte aus dem EMRIC-Verbund.

So wurden großflächig und langandauernde Unwetterlagen, Unfälle mit vielen Verletzten, Ausfälle der Infrastruktur und deren unmittelbare Folgen sowie Gebäudeeinstürze bearbeitet – nicht nacheinander sondern gleichzeitig. Und all diese Lagen machten sehr deutlich, dass wir dann gut sind, wenn wir auf die Unterstützung aus der Nachbarschaft vertrauen können. Diese regionalen und euregionalen Nachbarn konnten in allen Übungslagen dazu beitragen, dass die Gefahren schnell eingedämmt und schließlich beseitigt und alle Verletzten adäquat versorgt und transportiert werden konnten.

Das Institut der Feuerwehr bot für diese Übungslagen ideale Voraussetzungen in Form der Stabsräumlichkeiten und der Technik – und vor allem als Einspieler der Übungslage und in der Darstellung der personellen und organisatorischen Umgebung. Herzlichen Dank dafür!!

Neben allen taktischen und strategischen Erkenntnissen reichte die Zeit auch aus, um die kollegiale Verbundenheit im Gespräch zu vertiefen.

Alle Teilnehmenden dieser Übungsfolge haben nicht nur die Übungen in dem optimal gestalteten Rahmen sondern auch die Verbundenheit über Fachgrenzen hinweg sehr genossen.

Als wichtige Übungserfahrung kann kurz und knapp festgestellt werden: „gemeinsam sind wir stark“.

Danke allen Übungsbeteiligten, der Vorbereitungsgruppe und insbesondere dem IdF NRW für die tollen Möglichkeiten.

 

 

 

Text + Bilder: B. Geßmann (Feuerwehr Stadt Aachen)

 

 

 

  
share
   
 

12-09-2019| Aachen ist Etappenziel für Unterstützung aus Großbritannien

 

Bereits aus guter Tradition heraus ist die Feuerwehr Aachen Gastgeber für britische Feuerwehrkollegen, die regelmäßig Hilfslieferungen für Feuerwehren in Kroatien organisieren.

Am Abend des 06. September wurde die Feuerwehr Aachen von 7 Feuerwehrkollegen und einer Feuerwehrkollegin mit drei Dennis „Fire-Engines“ angesteuert. Aachen liegt auf der Route von Nottingham, GB nach Kroatien. Die in Großbritannien für den Feuerwehrdienst ausgemusterten Fahrzeuge können in Kroatien zu einem „zweiten Leben“ erweckt werden und dort noch viele Jahre hilfreich zum Schutz der dortigen Bevölkerung eingesetzt werden.

Der kollegiale Kontakt aus der „Feuerwehrfamilie“ nach Nottingham besteht seit vielen Jahren. Und genauso lange ist Aachen auch immer wieder ein gerne angesteuertes Etappenziel, an dem neben Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung auch kollegialer Kontakt, Austausch und gemeinsames Lachen zum Programm gehört. Gestärkt im allen Kategorien konnten die englischen Kollegen dann am frühen Samstagmorgen ihre nächste Etappe bestreiten. Diese führte sie nach Österreich in die Nähe von Salzburg. Die Verabschiedung auf die nächste Etappe erfolgte durch Jürgen Wolff, Leiter der Feuerwehr Aachen.

Auch diese außergewöhnliche Tradition zeigt, dass auch die Aachener Feuerwehr sich dem europäischen Gedanken nicht „nur“ verpflichtet fühlt, sondern diesen auch lebt - so wie es in der Beteiligung EMRIC nicht nur Tradition sondern mittlerweile Alltag in der Region ist.

 

Text: B. Geßmann

Bild: Feuerwehr Aachen

 

  
share
   
 

05-09-2019| Aachen beschließt Rettungsdienstbedarfsplan für kommende Jahre

 

Weiterhin gut aufgestellt für grenzüberschreitende Zusammenarbeit Mit Beschluss durch den Rat der Stadt Aachen wurde am 19.06.2019 der neue Rettungsdienstbedarfsplan für die kommenden Jahre endgültig besiegelt. Nach einigen Monaten voll Arbeit und Verhandlungen hat damit das Grundlagenpapier zur Ausgestaltung des städtischen Rettungsdienstes bis 2023 die letzte Hürde genommen.

Neben einigen organisatorischen Veränderungen wird mit der Novellierung des Planes auch der internationalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit weiterhin ein hohes Maß an Bedeutung zugetragen. Somit wird der gesamte Bereich der euregionalen Zusammenarbeit und die grenzübergreifenden Konzepte ein weiterhin wichtiger Bestandteil der laufenden städtischen Planungen sein.

Hintergrund:

In 2018 kam es zu rund 150 Notfalleinsätzen mit Aachener Rettungsmitteln im Bereich der Niederlande und Belgiens. Auch diese Zahlen der internationalen Einsätze spielen in der Städtischen Bedarfsplanung eine Rolle. Ebenso werden in der Vorplanung rettungsdienstlicher Großeinsatzlagen die grenzüberschreitenden Konzepten ("EUMED") berücksichtigt.

Text: Florian Troschke (Feuerwehr Stadt Aachen)
Bild: Kim Riester
  
share
   
 

01-08-2019| EMRIC-partners oefenen "duiker in nood" samen met het Uniklinikum RWTH Aachen

 

Zaterdag 27 juli even na half tien. Commotie in de Berghaven van Papenhoven (Born). Een brandweerduiker raakt tijdens een oefening op de bodem van de haven verstrikt in afval en kan niet meer opstijgen. De duikploegleider start de procedure “duiker in nood”. Net voor de veiligheidsduiker bij hem arriveert schiet de duiker los en volgt een veel te snelle opstijging. De duiker komt aan de oppervlakte en wordt door zijn maat aan wal gebracht. Tijdens de behandeling blijkt dat de duiker in kwestie ernstig letsel aan zijn longen heeft opgelopen. Gelukkig is de ambulance snel ter plaatse en wordt de zorg voor de collega overgenomen door het ambulancepersoneel. De duikploegleden volgen de procedure verder en stellen apparatuur e.d. veilig voor later onderzoek.

Ook het ongeval tijdens de duikoefening was in scene gezet. Doel van deze oefening was namelijk niet het duiken op zich maar veel meer de overdracht van een gewonde Nederlandse brandweerduiker naar een ziekenhuis in het nabije buitenland. Het overbrengen van patiënten over en weer in het grensgebied is dagelijkse kost, in het geval van brandweerduikers echter niet.

Brandweerduikers met specifieke verwondingen (barometrische trauma’s) worden normaliter in Nederland naar speciale behandelcentra in Amsterdam of Den Helder gebracht. Hier staan druktanks waarin benadelingen onder druk en verhoogde zuurstofpercentages kunnen plaatsvinden. Goede behandelcentra maar geografisch ongunstig gelegen ten opzichte van ons verzorgingsgebied. Dit heeft in Nederland verder ook niet al te veel aandacht, vanuit de regio’s met de meeste duikers en het drukste inzetgebied kunnen die plekken immers redelijk vlot bereikt worden.

Om een duiker met een dergelijk trauma snel te kunnen behandelen is er in het nabije buitenland naar behandelcentra gezocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van het netwerk van EMRIC. Via EMRIC kwamen al snel reacties op onze hulpvraag binnen. Het nabijgelegen Aken bleek over een dergelijke faciliteit te beschikken. De afdeling Notaufnahme van het Uniklinikum Aachen beschikt over kennis en apparatuur waarmee snel een diagnose gesteld kan worden. Hier vandaan kan een duiker binnen enkele minuten naar de druktank van het HBO Zentrum worden overgebracht. In die druktank kan verdere medische verzorging plaatsvinden.

Een hele geruststelling voor een brandweerduiker met een medisch probleem!

Het mag gesteld worden dat de oefening goed en vlot verliep. Er was geen sprake van taalbarrières of tijdrovende formaliteiten. De overdracht van de duikploegleider naar de ambulance en later van ambulance naar de afdeling Notaufnahme verliep duidelijk en snel. De structuur in de Schockraum was verbluffend! Het protocol in de Schockraum laat zich voor de leek het beste omschrijven als een pitstop zoals we die in de F1 zien. Duidelijke taakafbakening en prioriteiten in de juiste volgorde. Uiterst efficiënt en vakkundig.

Mijn dank gaat uit naar de talloze collega’s die deze oefening mede mogelijk hebben gemaakt. Een speciaal woord van dank aan Priv.-Doz Dr. Med. Jörg Christian Brokmann van Uniklinikum Aachen en Luc Schryvers van GGD/GHOR Zuid Limburg.

 

Tekst: Thei Weelen, Brandweer Zuid-Limburg

Foto’s: Monika Corsten, Feuerwehrfotografie -Bilderzoom Aachen-

 

     

             

  
share
   
 

16-07-2019| „Wir leben Europa“ – Malteser Bildungszentrum Euregio setzt auf internationale Vernetzung

 

Aachen, 22. Mai 2019: Für Ralf Bischoni, Leiter des Malteser Bildungszentrums Euregio auf der Hüls in Aachen, ist Europa kein luftleerer Raum oder nur in Wahlkampfzeiten ein Thema. „Wir leben Europa, und das schon seit Jahren“, fasst er das Selbstverständnis der Malteser und seiner Rettungsdienstschule zusammen. Schon seit Jahren bilden die Aachener Malteser Rettungsdienstler aus Belgien aus, kooperieren mit Kollegen aus den Niederlanden. Aachen liege für ihn nicht im tiefsten Westen Deutschlands, sondern im Herzen Europas. In der Malteser-Schule werden auch die Notfallsanitäter der Feuerwehr Aachen ausgebildet. Als einer von zehn europäischen Partnern ist der Malteser Hilfsdienst nun seit Herbst 2018 in ein von der EU und dem Land NRW geförderten grenzübergreifenden Projekt vertreten, was Bischoni sehr freut. Hinter dem Kürzel „IKIC“ verbirgt sich „International Knowledge and Information Center“. Ziele des Projektes, so Malteser-Projektleiter Emanuel Chao, sind die Stärkung der grenzübergreifenden Kooperation in der Euregio Maas-Rhein in Bezug auf die Zusammenarbeit im Krisen- und Katastrophenmanagement bei plötzlichen Vorfällen, die Ausbildung von Einsatzkräften der Rettungsdienste und Feuerwehren sowie Vorbeugung von Gefahrensituationen für die Bürger in dieser Region. „Katastrophen machen nicht vor Grenzen halt“, wissen Bischoni und Chao. Dies soll nun durch die Bündelung von Wissen aus den verschiedenen Bereichen (Universitäten, Forschungszentren, Akteure aus der Sparte Sicherheit und Bildung) und der Weitergabe dieses Wissens durch Information und Schulung erreicht werden. Und hier spiele das Malteser Bildungszentrum in Aachen mit seiner jahrelangen Erfahrung und Expertise eine große Rolle.

Verstärkt wird Emanuel Chao, der für die Malteser in Aachen auch noch den Rettungsdienst leitet, von Tina Wohlrabe-Larscheid, bei der die Fäden dieses Projektes auf der Malteserseite zusammenlaufen. „Durch wissenschaftliche Forschung und die Expertise der einzelnen Partner gestützt, werden zielgruppengerechte E-Learning Module entwickelt und auf einer digitalen Plattform zur Verfügung gestellt“, blickt sie nach vorne. Für die „Erfahrungswelten“, praktische Übungsarenen der Partner, werden themenspezifische Konzepte für Übungen und Ausbildung entwickelte. Hierbei werden insbesondere die Bedürfnisse besonders gefährdeter Personengruppen in den Blick genommen. Klar, dass das Malteser-Bildungszentrum Euregio in Aachen mit seiner langjährigen grenzüberschreitenden Erfahrung ein idealer Partner für dieses Projekt ist. Gefördert wird das Projekt, das in den Bereich der territorialen Entwicklung fällt, durch das Programm Interreg V-A Euregio Maas Rhein (EMR). Das Programm investiert im Zeitraum bis 2020 fast 100 Mio. Euro in die Entwicklung dieses Interreg-Gebiets. „Noch stehen wir am Anfang“, so Chao, „aber wir sehen schon jetzt ein deutlich besser aufgestelltes, grenzübergreifendes Gefahrenabwehr- und Notfallvorsorgesystem für diese Region“.

Zum Hintergrund: 

Spitzenregion
Das Gebiet erstreckt sich bis nach Löwen im Westen, bis zu den Grenzen Kölns im Osten und reicht von Eindhoven bis zu den Grenzen Luxemburgs. Über 5,5 Mio. Menschen leben in dieser grenzüberschreitenden Region, in der das Beste aus drei Ländern in einer echten europäischen Gesellschaft vereint wird. Mit dieser Investition von Mitteln aus EU-Fonds in die Interreg-Projekte der regionalen Projektpartner investiert die EU direkt in die wirtschaftliche Entwicklung, Innovation, territoriale Entwicklung sowie soziale Inklusion und Bildung in diesem Gebiet.

Stärke
Durch eine Bündelung der Stärken von Regionen wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland- Pfalz, den Provinzen Lüttich, Belgisch- und Niederländisch-Limburg sowie Südostbrabant entsteht eine außergewöhnlich starke europäische Spitzenregion. Eine Region, die hinsichtlich Innovation und Bildung führend ist, mit 265.000 Studenten, neun Universitäten und 20 Fachhochschulen sowie mit über 400.000 Unternehmen.

Weiterführende Informationen sind auf der IKIC Projektwebsite ( https://www.ikic-publicsafety.eu ) zu finden.

Tekst: Malteser Hilfsdienst e.V. / Redaktion: Kai Vogelmann

Foto: Tina Wohlrabe-Larscheid, Emanuel Chao und Ralf Bischoni vom Malteser Bildungszentrum Euregio in Aachen blicken gerne über den eigenen Tellerrand.

 

  
share
   
 

16-07-2019| EMRIC ist präsent - auch am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

 

Das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IdF NRW) ist eine Zentrale Aus- und
Fortbildungsstätte mit Kompetenzzentren zur Verbesserung und Weiterentwicklung des
Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes. Gleichzeitig findet hier die
Führungsausbildung und -fortbildung sowie die Vermittlung spezieller Fachkenntnisse statt.
In der Empfangshalle des Instituts sammeln sich die Teilnehmenden zu Beginn der Lehrgänge und
Seminare, bevor sie sich in die jeweiligen Lehrsäle begeben.
In dieser Empfangshalle befindet sich u.a. ein großer Bildschirm, auf dem ansprechende
Videosequenzen zu den Aktivitäten der Feuerwehren wiederkehrend dargestellt werden.
Eine besondere Videosequenz ist die von der EMRIC-Übung „EMREX“ am 09. November 2018 im
Stadtgebiet Aachen, bei der alle an EMRIC beteiligten Organisationen mitgewirkt und ihre
euregionale Stärke der Hilfeleistung und Gefahrenabwehr dargestellt haben. Eindrucksvoll werden
die Bilder, überwiegend aus hochauflösender Drohnenperspektive, gezeigt, die deutlich machen,
dass man gemeinsam stark ist und so auch besondere Herausforderungen grenz- und
organisationsübergreifend meistern kann.

Text und Bild: Bernd Geßmann (Feuerwehr Stadt Aachen)

  
share