Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation


29-11-2018| Meerderheid Benelux-grensregio’s blussen samen branden en snellen elkaar ter hulp bij crisissituaties

 

Maastricht, 27-11-2018| Uit een studie uitgevoerd onder leiding van EMRIC (Euregio Maas en Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing) ondersteund door de Benelux, blijkt dat de meeste grensregio’s in de Benelux, Noordrijn-Westfalen en Frankrijk samenwerken op het gebied van dagelijkse brandbestrijding maar ook op vlak van crisisbeheersing/rampenbestrijding. Het is de eerste keer dat er een inkijk wordt gegeven in hoe langs de grens wordt samengewerkt rond brand- en rampenbestrijding en in de obstakels die deze samenwerking hinderen. De resultaten werden officieel bekend gemaakt op een Benelux-symposium in Maastricht over ‘Grenzeloze Veiligheid’, georganiseerd tijdens de Benelux-Week van de Veiligheid.

Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux : “Doelstelling van de Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing is de veiligheid en het welzijn van de burger te verbeteren. Om crisissen en noodsituaties in goede banen te kunnen leiden,

moeten de bevoegde autoriteiten snel reageren en de verschillende betrokken diensten  gecoördineerd optreden, ook over de grens. Het spreekt dus voor zich dat de Benelux-landen nauw moeten samenwerken op dit terrein door met name regelingen voor onderlinge bijstand in crisissituaties te bevorderen en samenwerking tussen operationele hulpverleningsdiensten te faciliteren.”

Marian Ramakers-van Kuijk, Voorzitter Benelux-werkgroep hulpdiensten, Programma-manager EMRIC: “Rampen houden geen halt aan grenzen en in grensrijke gebieden, zoals in het werkgebied van EMRIC, kan de buitenlandse professionele hulp dikwijls sneller ter plekke zijn dan de eigen dienst. Daarom is grensoverschrijdende hulpverlening letterlijk van levensbelang en verdient aandacht van de verantwoordelijke overheden en de hulpdiensten in de grensstreken.”

Meerderheid grensregio’s werken samen

Meer dan de helft van de grensregio’s ( 56%) werken grensoverschrijdend samen met de buren in de dagelijkse brandbestrijding, met iets meer regio’s (60%) die dat doen op vlak van crisisbeheersing en rampenbestrijding.  Vooral in de grensstreek tussen Nederland-België en België-Frankrijk blijkt samen branden blussen een dagelijkse realiteit te zijn. Langs de grens tussen Nederland-België, België-Frankrijk als België-Duitsland is crisissamenwerking zeer sterk ontwikkeld.

Uit de studie komt naar voor dat de reden voor niet-samenwerken vaak te maken heeft (33%) met het feit dat er simpelweg geen behoefte bestaat omwille van geografische ligging of omdat er voldoende middelen voorhanden zijn in de regio. In andere gevallen worden er diverse hindernissen opgegeven die als barrières worden ervaren voor grensoverschrijdende samenwerking bij brandbestrijding én crisisbeheersing of rampenbestrijding.

Obstakels

De top drie van de belemmeringen die uit het onderzoek naar voor komen hebben betrekking op problemen met radiocommunicatie, een gebrek aan kennis en een gebrek aan structuur.

Zo worden er technische hindernissen (radiocommunicatie) ervaren om hulpdiensten over de grens met elkaar te laten communiceren.  Ook is er een gebrek aan kennis over de manier waarop de buren zijn georganiseerd en ‘hoe de andere werkt’. In sommige regio’s is er een gebrek aan structuur omdat er geen regelmatig overleg plaatsgrijpt met de buren of plannen voorhanden zijn om de grensoverschrijdende samenwerking te regelen.

Actiepunten

De studie somt enkele aanbevelingen op die moeten leiden tot meer duurzaam samenwerken.

Naast het maken van operationele afspraken dient er ingezet te worden op vorming/opleidingsprogramma’s voor hulpmedewerkers, zodat deze met meer kennis van zaken in het buitenland hulp kunnen verlenen. Ook het organiseren van meer grensoverschrijdende oefeningen is volgens het onderzoek essentieel.  Verder kan door het uitwisselen van kennis, ervaringen  en goede praktijken op basis van periodiek overleg tussen de regio’s,  de efficiënte van samenwerken wordt verhoogd maar ook kosten worden gespaard. De studie ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de Benelux Unie als grensoverschrijdend samenwerkingsverband en bestaand platform om samen rond de tafel te zitten en informatie uit te wisselen.

Brandweerakkoorden

Tijdens het symposium werden door de verantwoordelijke bestuurders een drietal overeenkomsten ondertekend over brandweersamenwerking tussen gemeenten in Noordrijn-Westfalen, regio’s in Nederland en België.

   

  

  
share
   
 

13-11-2018|

 

Quelle: Aachener Zeitung & Aachener Nachrichten

  
share
   
 

10-11-2018| Succesvolle Euregionale oefening hulpdiensten in Aken

 

In het kader van de Euregionale samenwerking organiseerde EMRIC (Euregio Maas-Rijn Incidentenbestrijding en Crisisbeheersing) vanmiddag een grote Euregionale oefening in Aken. Op treinstation Aachen West werd een botsing tussen een goederen- en personentrein in scéne gezet. Tijdens deze unieke oefening beoefende men de  internationale afspraken tussen de Euregionale hulpdiensten. Vanuit Nederland oefenden onder andere Veiligheidsregio Zuid-Limburg (onderdeel Brandweer Zuid-Limburg) en GGD Zuid-Limburg mee.  

450 hulpverleners oefenden Euregionale afspraken

Bij de grootschalige en unieke Euregionale oefening waren 450 hulpverleners uit de drie landen betrokken. Enkele Zuid-Limburgse bestuurders waren als toeschouwer aanwezig. Zij zagen hoe een botsing tussen een personentrein en een goederentrein in scène werd gezet. Uit een ketelwagon van de goederentrein lekte tevens een gevaarlijke stof, waardoor bij een werkelijk incident ook de omgeving gevaar zou lopen. Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken, figureerden universitaire studenten van de universiteit van Aken als ‘slachtoffer’.

Marian Ramakers-van Kuijk, programma-manager EMRIC, over de oefening: „Deze oefening vormde een geweldige kans om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hulpverlening te oefenen. De Euregionale afspraken die we in het geval van grote catastrofen gemaakt hebben, konden tijdens deze oefening op een realistische manier beoefend worden. De oefening zal geëvalueerd worden en de lessen die we eruit trekken, gebruiken we om de Euregionale samenwerking in de toekomst verder te verbeteren."

EMRIC coördineert Euregionale samenwerking tussen hulpdiensten

Het unieke samenwerkingsverband tussen de Euregionale hulpdiensten uit Nederland, België en Duitsland bestaat inmiddels meer dan 40 jaar. Die grensoverschrijdende samenwerking wordt sinds 2005 gecoördineerd door bureau EMRIC (Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing). Gezien de unieke ligging van Zuid-Limburg – ingeklemd tussen Duitsland en België – zijn buitenlandse hulpdiensten op sommige plekken sneller ter plaatse dan de Nederlandse hulpdiensten. Daarom zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de hulpdiensten uit verschillende elkaar helpen. Onder leiding van EMRIC worden deze afspraken periodiek beoefend.

 

   

   

   

Foto's: Andreas Cichowski

  
share
   
 

16-10-2018| Spezial-Rettungsgruppe der Feuerwehr Aachen

 

Die Feuerwehr Aachen unterhält seit über 20 Jahren die Spezial-Rettungsgruppe (SRG), welche personell und materiell auf die Menschenrettung und technische Hilfeleistung aus Höhen und Tiefen spezialisiert ist. Diese besonderen Fähigkeiten werden nicht nur in der Stadt Aachen sondern regelmäßig darüber hinaus, somit auch im benachbarten Ausland, angefordert. Bei diesen oftmals Aufsehen erregenden Einsatzereignissen unterstützt die SRG die vor Ort tätigen Gefahrenabwehrkräfte bei der Erreichung des Einsatzauftrages. Hierbei unterstellt sich die SRG der jeweiligen örtlichen Einsatzleitung.

Bemerkenswerte Einsätze waren die Unterstützung der Kölner Einsatzkräfte bei der Personenrettung aus der Rheinseilbahn im Sommer 2017, mehrere Einsätze zur Rettung adipöser Patienten, sowie eine Personenrettung im Hambacher Forst vor wenigen Wochen. 

Aktuell wurden weitere Kräfte der Feuerwehr Aachen in dieser speziellen Aufgabe ausgebildet, so dass nunmehr 25 Spezialisten für diese besondere Aufgabe zur Verfügung stehen. In die Grundausbildung der Höhenretter eingeschlossen war eine Übung auf einem ca. 50 m hohen Baukran, welcher gerade in der Aachener Innenstadt errichtet wurde. Das erlernte Wissen der Höhensicherung und Höhenrettung konnte mit dieser Übung realistisch dargestellt werden.

In einer abschließenden Prüfung wurden den neuen Kandidaten die erlernten Fähigkeiten der Höhenrettung abverlangt. Nach Bestehen dieser Prüfung gilt die Grundausbildung für Höhenretter als bestanden - zukünftig können auch diese Kräfte für die sehr besonderen Aufgaben eingesetzt werden. Die Anforderung der SRG erfolgt über die Städteregionale Leitstelle Aachen.

   

Text: Bernd Geßmann

Bilder: Göbel / Beek

  
share
   
 

16-10-2018| Eumed-afspraken getest middels ETS-oefening

 

Op 15 oktober zijn de Euregionale afspraken m.b.t. grensoverschrijdende medische bijstandsverlening bij grootschalige incidenten (de zogeheten Eumed-afspraken) door enkele EMRIC-partners getest. Dit werd gedaan middels het Emergo Train Systeem (ETS). Een geslaagde maar vooral ook leerzame dag!

  
share
   
 

17-09-2018| 12 september 2018 - IKIC kick-off meeting

 

On the 12th of September, the IKIC kick-off meeting took place in Maastricht. After a preparation period of three years applying for a grant in the fifth Interreg EMR programme, the project partners can finally get started. They will develop e-learning modules on cross-border cooperation in the field of public safety. Furthermore, training centres in the Euregion Meuse-Rhine will cooperate more closely and initiate an international pool of trainers. Citizen education is one of the focal points. EMRIC has been involved from the start and helped shape the idea for this project. The EMRIC partners wish the project partners good luck and are looking forward to the developed products that will be used to further educate and train professionals for cross-border collaboration. 

  
share
   
 

17-09-2018| 12 september 2018 - Werkgroep hoofden meldkamers vergaderd in de nieuwe (tijdelijke) meldkamer in Luik

 

Op 12 september heeft de EMRIC werkgroep hoofden meldkamers vergaderd in de nieuwe (tijdelijke) meldkamer in Luik. Wederom een zeer zinvolle vergadering met aansluitend een rondleiding in de nieuwe meldkamer.

  
share
   
 

17-09-2018| 10 september 2018 - CBRN workshop

 

Maandag 10 september is de door EMRIC georganiseerde workshop CBRN gehouden. De nadruk lag toch vooral op de C (chemische component). De reeds bestaande samenwerkingsafspraken op het gebied van meten, interpreteren en adviseren zijn nog eens onder de loep genomen. De bestaande afspraken waren vooralsnog alleen tussen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Städteregion Aachen, Stadt Aachen en Kreis Heinsberg. In de toekomst zullen ook de Belgische partners in EMRIC volgens dezelfde afspraken samenwerken. Het was een geslaagde dag met goede presentaties en discussies.

   

  
share
   
 

05-09-2018| Bernd Hollands geht in Ruhestand - Sein Nachfolger wird Thomas Sprank

 

Am 12. Oktober wird Bernd Hollands, Kreisbrandmeister der Städteregion Aachen, in den Ruhestand gehen. Bernd Hollands hat viel für die EMRIC-Zusammenarbeit getan und wird seine Aufgaben in diesem Bereich ab den 12. Oktober an seinen Nachfolger Thomas Sprank übertragen. Die EMRIC-Partner möchten Bernd Hollands herzlich danken für die gute Zusammenarbeit und heißen Thomas Sprank herzlich willkommen!

Weitere Informationen finden Sie hier

     

Bilder: Ralf Hoffmann

  
share
   
 

28-08-2018| FEUER Industriepark Rothe Erde am 27.08.2018

 

Am Vormittag des 27.08.2018 kam es in einem Industriepark im östlichen Aachener Stadtgebiet zu einem ausgedehnten Brandereignis.

Eine etwa 100m x 100m große Lagerhalle, in welcher Elektroschrott gelagert wurde, brannte in voller Ausdehnung – das Feuer drohte, sich auch auf andere Bereiche auszubreiten.

Eine gewaltige, aus großer Entfernung bereits sichtbare, schwarze Rauchwolke stand über Aachen und wies den Einsatzkräften auch bereits aus großer Entfernung den Weg zur Brandstelle.

Die Dimension dieses Ereignisses erforderte einen Vollalarm für alle Einheiten von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr der Stadt Aachen. Ebenso wurden die örtlichen Hilfsorganisationen für die Betreuung von Menschen eingesetzt, die für die Löscharbeiten ihre Wohnungen und Arbeitsstätten verlassen mussten.

Zur unmittelbaren Brandbekämpfung wurden alle Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr Aachen eingesetzt. Um auch weiterhin den Grundschutz im Stadtgebiet Aachen aufrecht zu erhalten, wurde über die Leitstelle Lüttich angefragt, ob eine Drehleiter im grenznahen Gebiet bei Bedarf angefordert werden könnte. Vollkommen komplikationslos wurde zugesagt, im Bedarfsfall die Drehleiter aus Kelmis (B) zu entsenden. Es blieb bei der Bereitschaft – es kam zu keinem Einsatz für diese Bereitschaft. Gute Nachbarschaft ;-)

Text und Bild: Bernd Geßmann

  
share