Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Organigram


De samenwerking wordt vormgegeven in de Stuurgroep EMRIC, drie focusgroepen en diverse werk- en projectgroepen. In deze groepen zijn niet alleen de EMRIC-partners vertegenwoordigd, maar ook andere organisaties, die kennis, expertise en bevoegdheden hebben op het betreffende vakgebied.

In het organigram worden de groepen weergegeven en hun relatie tot elkaar:

Stuurgroep: 

 

 

 

 

In de Stuurgroep EMRIC zitten de directeuren van die diensten die EMRIC-partner zijn. De Stuurgroep bepaalt de strategische doelen van de samenwerking. Deze strategische doelen worden steeds voor vijf jaar vastgelegd en de meest actuele doelen zijn te lezen in het Meerjarenplan 2019-2024. Het EMRIC-bureau heeft tot taak de doelen, zoals beschreven in het meerjarenplan binnen de beleidsperiode uit te voeren. De stuurgroep heeft de werkgroepen oefenstaf EMREX en Stralingsincidenten ingericht.

Oefenstaf EMREX

De oefenstaf EMREX vloeit voort uit de eerdere werkgroep EMREX. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van alle partners en zij zijn samen verantwoordelijk voor het coördineren- en voorbereiden van de gezamenlijke EMRIC-oefeningen zoals door de Stuurgroep vastgesteld in een 2-jarige oefencyclus. Deze oefeningen zijn verschillend van aard maar hebben allen gemeen dat ze primair bedoeld zijn ten behoeve van het implementeren van procedures op grond van de gemaakte afspraken binnen EMRIC.

Werkgroep Stralingsincidenten: 

 

 

De werkgroep Stralingsincidenten heeft tot doel de problematieken rondom kerncentrales te bespreken en de beleidslijnen op elkaar af te stemmen, voor zover dat mogelijk is binnen de nationale wet-en regelgeving in de drie landen.

 

Focusgroep BuKs: 

 

 

 

 

 

De Focusgroep Brandweer houdt zich bezig met brandweerzorg en technische hulpverlening. In deze focusgroep zijn leidinggevenden van de Hulpverleningszones Luik en Limburg in België, de Brandweer Zuid-Limburg en de Kreisbrandmeister van de Kreis Heinsberg, de Städteregion Aachen en de commandant van de Brandweer van de stad Aken. De Focusgroep Brandweer is ook auteur van het EMRIC-plan, dat de afspraken betreffende wederzijdse hulpverlening bij rampen en grote ongevallen beschrijft. De Focusgroep Brandweer heeft opdracht gegeven tot het inrichten van een werkgroep Duikers.

 

 

De focusgroep Eumed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Focusgroep Eumed regelt de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van spoedeisende medische hulpverlening in zowel de dagelijkse zorg als bij grootschalige incidenten. De Focusgroep bestaat uit de leidinggevenden en de medisch managers van de diensten, die in de eigen regio verantwoordelijk zijn voor ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en grote ongevallen. Voor Duitsland zijn dat de Rettungsdienst Kreis Heinsberg GMBH, de Städteregion Aachen en de Stadt Aachen. Voor Nederland is dit de GGD Zuid-Limburg. België wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het nationale ministerie, die in dat land verantwoordelijk is. Ook de afdelingen Spoed/ Spoedeisende Hulpverlening van de drie universitaire ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn en het ZOL in Genk zijn in de Focusgroep Eumed vertegenwoordigd. De Focusgroep Eumed is onder andere auteur van het zogeheten Eumedplan, dat de afspraken betreffende wederzijdse medische hulpverlening bij rampen en grote ongevallen beschrijft. Binnen de Focusgroep Eumed is ook het transport van Intensive Care patiënten een thema. Dit wordt door een intensivist van het MUMC in samenwerking met Duitse collega’s uitgevoerd. De naam van deze samenwerking is Eumic.

Werkgroep hoofden meldkamers:

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep hoofden meldkamers kent al een lange traditie. De meldkamers staan immers centraal in geval van hulpvragen van burgers en het regelen van de snelst adequate hulp. Om deze processen optimaal te laten verlopen komen de hoofden van de meldkamers in de Euregio Maas-Rijn minimaal vier maal per jaar bij elkaar. In deze werkgroep zijn voor België de federale meldkamer in de Provincies Luik vertegenwoordigd en de meldkamer van de Hulpverleningszone Oost-Limburg. Voor Zuid-Limburg zijn zowel de Meldkamer Ambulancezorg als de Meldkamer Brandweer aanwezig en voor Duitsland zijn de meldkamers van de Städteregion Aachen (die verantwoordelijk is voor zowel de Stadt als de Altkreis Aachen), en van de Kreisen Heinsberg, Düren en Euskirchen.

share