Marhetak

Verbetering van de euregionale samenwerking bij overstromingen

Het doel van het Marhetak-project is het versterken van de samenwerking tussen de euregionale diensten die wettelijk verantwoordelijk zijn voor crisismanagement en weer-, water- en bodemdiensten in tijden van een overstromingscrisis.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de vorm van EMRIC, de Overheidsdienst Wallonië, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België en het Waterschap Limburg zullen werken aan het op elkaar afstemmen van voorspellingsbeelden, het vergemakkelijken van een uniforme informatievoorziening, het koppelen van gegevensbronnen, het harmoniseren van risicobeoordelingen en crisiscommunicatie. Ten slotte zal het rampenbestrijdingsmateriaal worden geïnventariseerd en waar nodig aangevuld. Het project werd op 12 december 2023 afgesloten met een live-oefening rond beter crisismanagement in de Euregio Maas-Rijn.

Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Marhetak

Dit project wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met een ondersteuning van 1.908.003,55 euro door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.