Gevaarlijke stoffen

Vandaag merken we de Europese landsgrenzen nauwelijks nog op. Net zoals de Europese burger trekt ook de natuur zich weinig van landsgrenzen aan. De wind brengt micro-organismen en fijnstof naar het buurland, staatkundige indelingen kunnen branden niet stoppen en ook infectieziekten kunnen zich snel ontwikkelen tot grensoverschrijdende epidemieën. Ook kunnen chemische stoffen of radioactieve deeltjes ongemerkt via de wind worden verspreid en zo elders schade aan de volksgezondheid toebrengen. Aangezien de verspreiding van gevaarlijke stoffen geen halt houdt aan de landsgrenzen, is binnen EMRIC voortdurend aandacht voor de samenwerking op dit gebied.

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen is het erg belangrijk dat de bevolking tijdig wordt gewaarschuwd en dat de nodigde maatregelen worden getroffen. Hierbij is samenwerking over de grenzen heen erg belangrijk. Binnen EMRIC zijn daarom afspraken gemaakt dat bij incidenten met gevaarlijke stoffen, waarbij de effecten in het buurland merkbaar zijn, de meldkamers elkaar informeren. Denk bijvoorbeeld aan een grote rookwolk die in de buurlanden te zien of te ruiken is. Verder zijn er ook regelingen getroffen zodat versterking vanuit het buurland kan worden aangevraagd, dit om burger zo goed en zo snel mogelijk bij te staan. Ook is er Euregionale afstemming over het meten van concentraties van gevaarlijke stoffen.