Ziekte & Zorg

Binnen de EMRIC-samenwerking werken zowel ambulancediensten als ziekenhuizen samen om de burger zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo'n 400 grensoverschrijdende ambulance-inzetten per jaar en afspraken en informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen maken de Euregio Maas-Rijn een unieke regio in Europa. Naast ziekenhuizen en ambulance-inzetten, faciliteert EMRIC samenwerking tussen de diensten verantwoordelijk voor infectieziekten. Virussen stoppen namelijk niet aan de grens. Hierdoor is het delen van informatie cruciaal om de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. 

 

Infectieziekten

Infectieziekten kunnen worden veroorzaakt door ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, parasieten en schimmels, en kunnen van mens op mens, dier op mens of omgeving op mensen worden overgedragen. In een grensregio als de Euregio Maas-Rijn waar grote aantallen mensen dagelijks de landsgrenzen oversteken, kan een lokale uitbraak van een infectieziekte echter snel internationale gevolgen krijgen. Elke regio die deel uitmaakt van de Euregio Maas-Rijn heeft eigen instanties die verantwoordelijk zijn voor het opsporen van de besmettingsbron en het nemen van maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

Binnen de Euregio Maas-Rijn werken de instanties belast met infectiebestrijding dan ook nauw samen en wisselen ze regelmatig informatie uit over opvallende ziektebeelden. Zo  proberen ze de verspreiding van infectieziekten te minimaliseren en de bevolking gezond te houden. Deze informatie-uitwisseling wordt mede mogelijk gemaakt door EMRIC. 

Voorbeelden van infectieziekten waarbij binnen de Euregio Maas-Rijn informatie werd uitgewisseld zijn de ebola-uitbraak, de EHEC-epidemie (2011) en de Q-koorts-epidemie (2009). Een ander voorbeeld is een epidemie van het norovirus op drie Nederlandse basisscholen, waarvan de bron in een Belgisch attractiepark bleek te liggen, waar de kinderen op schoolreisje waren geweest. En natuurlijk niet te vergeten: de informatie-uitwisseling tijdens de coronapandemie.

 

Ambulancezorg

Bij medische noodgevallen is de behandeling vaak zo dringend, dat er meteen een ambulance gestuurd moet worden. In grensregio’s kan het zijn dat een buitenlandse ambulance sneller ter plaatse is dan een ambulance uit eigen land. Door verschillen in wet- en regelgeving is het echter niet vanzelfsprekend dat ambulances de grens over mogen. Door de inzet van EMRIC kunnen buitenlandse ambulances binnen de Euregio Maas-Rijn in deze gevallen de grens over om de nodigde zorg te verlenen. In totaal gaan er binnen de Euregio Maas-Rijn jaarlijks meer dan 400 ambulances de grens over, dat zijn er ongeveer 1-2 per dag.

 

112

Waar u zich ook bevindt in de Euregio Maas-Rijn, bij een noodgeval bel je altijd 112. Als je een mobiele telefoon gebruikt en je je in een grensgebied bevindt, kan een buitenlandse netwerkontvangst ervoor zorgen dat de 112-oproep bij een buitenlandse meldkamer terecht komt. De EMRIC-samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de oproep doorgeschakeld wordt naar een meldkamer van de regio waarin je bent. Deze meldkamer stuurt zodoende de snelste ambulance ter plaatse. 

 

Ziekenhuizen 

Een ambulance kiest op basis van de toestand, urgentie en de wens van de patiënt, het ziekenhuis dat de beste zorg voor de patiënt kan leveren. Een paar voorbeelden:

  • De ziekenhuizen binnen de Euregio Maas-Rijn werken samen om een kwalitatief hoogwaardige opvang van traumaslachtoffers te garanderen; dat doen ze binnen het Duitse Traumanetwerk DGU;
  • Nederlandse brandwondenpatiënten worden in de regel naar het Uniklinikum in Aachen gebracht, aangezien dit dichterbij is dan het Nederlandse brandwondencentrum in Beverwijk;
  • Een kind afkomstig uit de regio Tongeren of Genk dat verzorgd moet worden op de intensive care van een ziekenhuis, wordt naar het Maastricht UMC gebracht met een speciaal daarvoor ingerichte ambulance.

EMRIC zorgt ervoor dat de verantwoordelijken van de spoedeisende hulpafdelingen binnen de Euregio Maas-Rijn informatie uitwisselen over hun werkwijzen, best practices delen en opvallende incidenten bespreken ter verbetering van de zorg. Daarnaast zijn er binnen de EMRIC-samenwerking afspraken gemaakt over de verdeling van gewonden bij grootschalige incidenten. Deze verdeling over de ziekenhuizen binnen de regio wordt gebaseerd op de ziekenhuiscapaciteit en de zorgvraag van de patiënt (vereist specialisme).

Kortom, door deze samenwerking worden patiënten in het meest geschikte ziekenhuis behandeld, kunnen ziekenhuizen van elkaar leren en worden de ziekenhuiscapaciteiten in de Euregio Maas-Rijn volledig benut.