CoPi Meet & Greet

15-12-2022

Op 7 en 15 december organiseerden de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor haar EMRIC-partners in Maastricht een Meet & Greet voor leiders op het incidentterrein uit de Euregio Maas-Rijn. De bedoeling van deze netwerkbijeenkomst? De gelegenheid bieden aan personen die de operationele leiding hebben tijdens een gezamenlijke inzet om elkaar beter te leren kennen en verbinding te zoeken met elkaar. Een belangrijke opdracht! Want hoe beter we elkaar en elkaars procedures kennen, hoe beter de samenwerking zal verlopen wanneer er zich een echt incident voordoet.