Meekijken bij crisisstafoefening

05-12-2022

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, een van de partners in het EMRIC-samenwerkingsverband, heeft haar Belgische en Duitse collega’s uitgenodigd mee te kijken bij een crisisstafoefening. De oefening werd gehouden in het MCC (meld- en coördinatiecentrum) te Maastricht. De oefening met steeds hetzelfde scenario is vier maal gehouden gedurende de afgelopen weken. Dertig Duitse en Belgische collega’s waren te gast bij deze oefening. Het uitwisselen van kennis en ervaring en het leren kennen van elkaars systemen is een van de thema’s waar EMRIC zich mee bezighoudt.