Trilaterale conferentie ‘Verbinding leggen’ in Assen

03-04-2023

Op 16 & 17 maart nam EMRIC deel aan de trilaterale conferentie ‘Verbinding leggen’ georganiseerd door het NIPV. Het was een internationale conferentie over rampenbestrijding en crisisbeheersing in het grensgebied tussen Nederland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst werd onder meer gesproken over de wederzijdse informatievoorziening bij incidenten, de crisiscommunicatie en de rol van grensliaisons. Doel van de conferentie is de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing in het grensgebied te versterken en te komen tot werkwijzen die daaraan bijdragen.

De conferentie werd geopend door de Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen en de Minister van Binnenlandse Zaken en Sport van Nedersaksen. Daarna gingen zij met elkaar in gesprek over het belang van grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

EMRIC in de workshops

Voor de deelnemers volgden twee workshops, waarbij ze konden kiezen uit zes verschillende thema’s:

  • Crisiscommunicatie in het grensgebied
  • Lessen voor de toekomst op basis van het hoogwater van juli 2021
  • Risico-inventarisatie en -communicatie
  • Reorganisatie van de brandweer en crisisbeheersing in Nedersaksen
  • Informatiemanagement tussen hulpverleningsdiensten en crisisteams
  • Natuurbrandbestrijding in het grensgebied

EMRIC verzorgde een deel van twee workshops. In de workshop ‘Lessen voor de toekomst op basis van het hoogwater van juli 2021’ presenteerde EMRIC het antwoord van de EMRIC-partners op het hoogwater, het Marhetak project en de ervaringen van hulpverleners tijdens het hoogwater in Kornelimünster.

In de workshop ‘Informatiemanagement tussen hulpverleningsdiensten en crisisteams’ presenteerde EMRIC het Duitse IGNRW en de procedures rond informatie-uitwisseling tussen de EMRIC partners. Het NCCN (het Nationaal Crisiscentrum van België) kwam Paragon voorstellen, het in ontwikkeling zijnde Europese systeem voor netcentrische informatiedeling bij rampen en crises. De EMRIC-regio is pilootregio voor dit belangrijke projectdeel van Marhetak. Binnen het Marhetak-project zal er een oefening met Paragon tussen de EMRIC-diensten en andere relevante partners worden georganiseerd.

In de pauzes en in de avond was er ruim de tijd om te netwerken. Op de tweede dag werden de resultaten van de workshops samengevat tijdens een podiumdiscussie met de sprekers van de workshops.