Een interview met Ambulancezorg Limburg

13-03-2024

In januari mocht EMRIC een nieuwe partner verwelkomen: Ambulancezorg Limburg. Ter gelegenheid hebben we een interview afgenomen met Jeroen Van Tilburg, bestuurder, en Oliver Thomas, medisch manager van Ambulancezorg Limburg. Lees meer over hun visie op samenwerking, de rol van Ambulancezorg Limburg binnen EMRIC en de toekomstige doelstellingen die deze nieuwe samenwerking met zich meebrengt.

 

Wat doet Ambulancezorg Limburg?

Jeroen V.T.: Ambulancezorg Limburg verzorgt al het ambulancevervoer in de provincie Limburg in Nederland, met 16 posten die wagens inzetten. Die worden allemaal centraal aangestuurd vanuit onze meldkamer in Maastricht.

Oliver T.: We doen drie dingen: hoogcomplexe zorg, het planbare ziekenvervoer, en we hebben ook nog interhospitaal transport. We zijn het aanspreekpunt voor het hele proces.

 

Wat zijn enkele sterke punten van de organisatie volgens jullie?

Oliver T.: We proberen de zorgvraag zo adequaat mogelijk te beantwoorden en kwaliteitsvolle zorg te leveren. Het is onze taak om er voor te zorgen dat al onze mensen bekwaam handelingen kunnen uitvoeren door aandacht te schenken aan opleidingsniveau, bekwaamheidsbeleid, uitvoering en monitoring, en structuur.

Jeroen V.T.: Onze omvang is daarin belangrijk. We zijn gefuseerd tot één ambulancezorg voor heel Limburg. We zijn heel goed georganiseerd. We hebben bijvoorbeeld goede opleidings- en ICT-faciliteiten, dus alle randvoorwaarden rondom die professional die daadwerkelijk dat transport en de zorg gaat leveren, zijn er.

Oliver. T: Wat ik nog een sterk punt vind, is dat we proberen op verschillende niveaus samenwerkingsverbanden te hebben  en ook in de keten een sterke partner willen zijn.

 

Jullie zijn een nieuwe partner bij EMRIC. Wat waren voor jullie de drijvende krachten achter het besluit om dat partnerschap aan te gaan met EMRIC?

Jeroen V.T.: Wij zien structurele burenhulp plaatsvinden in onze provincie en een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je dit ook goed faciliteert. Enerzijds door wettelijke en juridische afspraken maar ook door samen te trainen en samen te evalueren. Wij vonden het heel natuurlijk om in te stappen en misschien liggen daar nog wel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld door niet alleen in Zuid-Limburg naar die samenwerking te kijken maar ook naar een uitbreiding naar Noord-Limburg waar zich vergelijkbare vraagstukken aandienen.

Oliver T.: EMRIC is een soort benchmark in Europa. Ik ken geen vergelijkbaar product waar tussen drie landen, met drie verschillende talen en systemen, zo goed samengewerkt wordt. Voor mij is dat uniek.

 

Wat zijn jullie verwachtingen rond de samenwerking?

Oliver T.:  Het gaat erom dat we goede patiëntenzorg kunnen leveren en waarborgen, op basis van een goede samenwerking en zonder dat daar de grens  in de weg staat. Dat omvat ook het uitwisselen van professionals, afspraken maken, elkaar weten te vinden, en mogelijks ook samen trainen.

Jeroen V.T.: Het is natuurlijk belangrijk dat die inhoudelijke samenwerking bestuurlijk goed is afgesproken en daar ondersteunt EMRIC goed in. Zodat ook de formalisering van die samenwerking en afspraken, primair gericht op de inhoud die de hulpvrager heeft, goed geregeld is. Daarnaast denk ik aan de intensivering van samenwerking op inhoud, het samen evalueren en optimaliseren en misschien wel een bestuurlijke uitbreiding van de samenwerkingsafspraken rond de landsgrenzen.

 

Zien jullie ook een aantal uitdagingen op het vlak van samenwerking?

Jeroen V.T.: Ja ik denk het wel. Wij willen inzetten op een intensivering van scholing, oefenen en trainen en daarbij zou ik het wel heel erg de moeite waard vinden om te onderzoeken of samenwerkingsafspraken zoals wij die nu hebben met Duitsland en Zuid-Limburg bijvoorbeeld, ook naar Noord-Limburg te vertalen. Dus ons verzorgingsgebied iets vergroten. 

Oliver T.: Ook op andere vlakken zijn er uitdagingen. Samenwerking dat werkt wel maar we moeten het ook in stand houden.  Het is niet iets vanzelfsprekend, dat is iets waar je altijd wel tijd en energie moet in stoppen.

 

Hoe zien jullie de toekomst?

Oliver T.: Ik denk waar EMRIC ontzettend mee kan helpen is om de dagelijkse zorg voor patiënten ook aan de grensregio in de praktijk nóg meer te verbeteren en structureren. En door het EMRIC-model ook uit te breiden naar andere landsgrenzen die we hebben in het noorden waar de verschillende landen ook dicht bij elkaar liggen.

Jeroen V.T.: De concepten die EMRIC met de partners ontwikkelt, zijn natuurlijk gewoon te gebruiken voor een dergelijke opschaling. Vanuit de kennis en ervaring en de content die ontwikkeld is denk ik dat wij wel slagen kunnen maken.

 

Willen jullie zelf graag nog iets delen voor dat we het interview af sluiten?

Jeroen V.T.: We kijken erg uit naar de nieuwe samenwerking en de mogelijkheden die hieruit zullen voortvloeien.  We stappen er vol enthousiasme in en  kijken uit naar de verdere kennismaking en  intensivering van  onze contacten binnen dit netwerk.