Hulpverleningszone DG: ondertekening overeenkomsten inzake wederzijdse grensoverschrijdende bijstand

28-06-2024

Op 21 juni ondertekende de voorzitter van de hulpverleningszone DG, Claudia Niessen, de publiekrechtelijke overeenkomsten met de Duitse gemeenten Roetgen, Simmerath en Monschau en de gemeenten Hellenthal en Prüm. De nieuwe overeenkomsten stellen de partners in staat om snel hulp te verlenen over de grens als hun eigen diensten niet op tijd of helemaal niet ter plaatse kunnen zijn. De overeenkomst met de stad Aken is al goedgekeurd door de raad van de hulpverleningszone DG en zal eind juni worden voorgelegd aan de raad van de stad Aken. De alarmering geschiedt via meldkamers van Aken en Luik. EMRIC was nauw betrokken bij de voorbereiding en coördinatie.

De ondertekening vond plaats in het stadhuis van Büllingen in aanwezigheid van de burgemeesters van de gemeenten van de hulpverleningszone. De Duitse overeenkomstsluitende partijen werden vertegenwoordigd door hun respectieve burgemeesters en afgevaardigden. De publiekrechtelijke overeenkomsten vervangen de overeenkomsten die vóór de oprichting van de hulpverleningszone op gemeentelijk niveau werden gesloten.

"Voor ons is het eigenlijk vanzelfsprekend dat we elkaar als buren helpen. Maar daarvoor moet het juridische kader gecreëerd worden, want er zijn verschillende wetten," zegt Claudia Niessen.

De operationele afspraken voor een inzet zullen worden besproken in de gremia van de brandweer en meldkamers in EMRIC. Met ondertekening van deze overeenkomsten is de hulpverlening langs de hele grens van de hulpverleningszone DG met de Duitse partners afgedekt.

 

Met dank aan Christian Schyns voor de foto's!