Euregionale oefeningen

Om ervoor te zorgen dat de euregionale Emric-, Eumed- en informatie-uitwisselingsafspraken in de praktijk werken en bekend zijn bij alle hulpverleners, is het van belang deze afspraken regelmatig in te oefenen. Daarom heeft de stuurgroep EMRIC besloten een 2-jarige oefencyclus op te zetten, waarin verschillende oefenmethoden aan bod komen.

Door Corona hebben oefeningen waarbij mensen fysiek bij elkaar moeten komen niet plaatsgevonden in de jaren 2020 en 2021. Daarom worden hier nog een aantal oefeningen van voor de coronatijd genoemd. In 2022 is weer een voorzichtig begin gemaakt met oefeningen en bijeenkomsten waar men weer bij elkaar kwam.

Cursussen in digitale crisismanagementsystemen

Ongeveer 70 Duitse en Belgische collega’s geschoold in het Nederlandse “Landelijk Crisis Management Systeem” (LCMS). Regelmatig wordt aan deze collega's een herhalingscursus aangeboden. Deze groep wordt regelmatig uitgebreid. Ook zal in scholing voor Duitse en Nederlandse collega’s in het Belgische “Incident & Crisis Management System” (ICMS) worden voorzien. Doel van deze scholingen is buurmeldkamers en crisisstaven bij incidenten met een (mogelijk) grensoverschrijdend effect de mogelijkheid te geven eenvoudig mee te kunnen kijken bij de buren en daarmee de informatievoorziening optimaal te laten verlopen.

Table-top oefening

Communicatie en informatie-uitwisseling tussen operationele staven aan weerszijde van de grens wordt beoefend in table-top oefeningen. In 2017 heeft deze oefening in Ahrweiler plaatsgevonden. In 2019 is voor een ander format gekozen, waarbij Euregionale partners bij elkaar in de keuken kunnen kijken.  In oktober 2019 vond bijvoorbeeld in de Kreis Heinsberg een crisisstafoefening plaats, waarbij Nederlandse en Belgische collega’s als observator zijn uitgenodigd. In 2022 (een jaar vertraging vanwege corona) organiseerde de Veiligheidsregio Zuid-Limburg crisisstafoefeningen (CoPi en ROT) waarbij Belgische en Duitse collega’s als observator werden uitgenodigd.

Meldkameroefeningen

Om het aanvragen van bijstand en het uitwisselen van informatie tijdens een grootschalig incident te beoefenen, wordt er tweemaal per jaar een meldkameroefening georganiseerd.

“Wielen-op-de-weg” oefening

Iedere twee jaar wordt er een  “wielen-op-de-weg” oefening georganiseerd. De eerste oefening van de cyclus 2017-2018 heeft op 9 november 2018 plaatsgevonden. Doel van deze oefening was om de Emric- en Eumedafspraken te beoefenen op de plaats incident. Binnen deze oefening werd o.a. aandacht besteed aan communicatie tussen teams uit verschillende landen, het gebruik van loodsposten voor inkomende bijstand en gezamenlijk de inzet afhandelen volgens de euregionale procedures. De volgende wielen-op-de-weg oefening stond eind 2020 in de Provincie Limburg België gepland. Binnenkort zal een nieuwe planning voor deze oefening verschijnen.

Bestuurlijke oefening

Om ervoor te zorgen dat bestuurders aan weerszijde van de grens elkaar weten te vinden tijdens een incident wordt er iedere twee jaar een bestuurlijke oefening georganiseerd. Deze oefening kan verschillende vormen aannemen en in 2018 is gekozen voor de world café methode, waarbij een levendige dialoog tussen bestuurders wordt opgezet rondom vraagstukken op het gebied van publieke veiligheid. Dit world café heeft op 27 november 2018 tijdens het Benelux-symposium “veiligheid zonder grenzen” plaatsgevonden. Ook dit zal later terug verder worden opgepakt.

CoPi oefeningen 2022

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft de Belgische en Duitse collega's uit het EMRIC-samenwerkingsverband als observator uitgenodigd. Van deze uitnodiging is met veel enthousiasme gebruik gemaakt: circa 40 collega's waren aanwezig. Behalve het observeren werd ook uitleg verzorgd over het Nederlandse rampenbestrijdingssysteem.

ROT oefeningen 2022

Ook voor de ROT-oefeningen zijn de Belgische en Duitse collega's uitgenodigd als observator. Ook hiervoor was de belangstelling groot te noemen. Behalve het meeluisteren naar de vergaderingen van het ROT werd via de EMRIC e-learning de Nederlandse systematiek van rampenbestrijding en crisisbeheersing uitgelegd.

CoPi meet & greet

Op initiatief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg werd in december 2022 een CoPi Meet & Greet gehouden in het Provinciehuis van de provincie Limburg Nederland. Zo'n 40 leidinggevenden op het rampterrein vanuit de diensten in EMRIC ontmoetten elkaar in een min of meer informele setting om elkaars systemen en elkaar te leren kennen.

Evacuatie-oefeningen

Het Uniklinikum in Aken heeft de Emric-patners uitgenodigd om hun evacuatie-oefening te observeren. Het aantal deelnemers was beperkt tot 10 personen. Die 10 personen waren echter enthousiast over wat ze zagen en hebben er veel van geleerd.