Gemeenschappelijke risicobeoordeling

Deze studie behandelt de wijze van risico-beoordeling tijdens een incident bij de EMRIC-partners. In het gesloten deel van deze website staat het document met de praktische toepassingsmogelijkheden.