Marhetak project - SPW - Leidraad voor locale actoren

Benchmark van bestaande richtlijnen voor overstromingsrisicobeheer. Gedaan door SPW in het Marhetak-project. 

//emric.info/uploads/documents/rapport_de_guidance_marhetak_nl1_1713607291.pdf