Verdragen

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de overheden die in EMRIC verbonden zijn, is gebaseerd op diverse verdragen tussen de landen waartoe de EMRIC-partners behoren. Ook zijn er tussen de diverse partners onderling grensoverschrijdende overeenkomsten gesloten. De meest relevante verdragen en overeenkomsten voor het Nederlandse taalgebied in Nederland en België vindt u hier onder de diverse tabs. Het is mogelijk dat wij relevante verdragen en overeenkomsten vergeten zijn. Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.