Dagelijkse zorg - brandweer

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen Nederland en Duitsland

1999

Burenhulpregeling Sittard en Selfkant

2006

Burenhulpovereenkomst tussen de gemeenten Schinnen en Selfkant over het wederzijds verlenen van bijstand bij het bestrijden van branden en de hulpverlening bij ongevallen

2018

Publiekrechtelijke overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Nederland) en de stad Herzogenrath bij brand en technische hulpverlening

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen Nederland en België

2016

Burenhulpregeling tussen Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Brandweerzone Oost-Limburg

2018

Burenhulpovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de stad Aken