Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing

Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing

EMRIC staat voor Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing. EMRIC is een uniek samenwerkingsverband van overheidsdiensten, die verantwoordelijk zijn voor brandweerzorg, technische hulpverlening, spoedeisende zorg, infectieziektenbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing in hun gebied. In een grensrijke regio zoals de Euregio Maas-Rijn kunnen de buitenlandse hulpdiensten vaak sneller ter plekke zijn dan de eigen diensten. Als iedere seconde telt, is snelle hulp van levensbelang.

Daarom geldt dat GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING MOET.

EMRIC zorgt ervoor dat grensoverschrijdend samenwerken mogelijk is, want vanzelfsprekend is het allerminst. In de drie landen zijn de systemen en wetten zó verschillend, dat er veel geregeld moet worden om met een ambulance of brandweerauto de grens over te mogen. In de Euregio Maas-Rijn is werken, recreëren en studeren over de grens al geruime tijd een vanzelfsprekendheid, maar elkaar helpen in nood was dat in het verleden niet.

Gelukkig is er inmiddels veel geregeld, vaak in samenwerking met andere overheden (nationale, federale, provinciale en gemeentelijke). Tegenwoordig gaan er per jaar zo’n 900 ambulances de grens over om de snelst mogelijke hulp te verlenen en helpen in zo’n 300 gevallen brandweerdiensten elkaar in geval van nood. 

De samenwerkende partners zijn: Stad Aachen, Städteregion Aachen en Kreis Heinsberg in Duitsland, Dienst van de gouverneurs Provincie Limburg en Dienst van de gouverneur de la Province de Liège in België, en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, GGD Zuid-Limburg en Ambulancezorg Limburg (RAV Limburg) in Nederland. Deze organisaties bekostigen de samenwerking en het zogeheten EMRIC-bureau. Naast deze 8 partners werken nog ruim 30 diensten en overheden samen met het EMRIC-samenwerkingsverband.

Alle diensten samen voeren de verdragen betreffende grensoverschrijdende samenwerking uit, die er bestaan tussen de landen waartoe de Euregio Maas-Rijn behoort. Waar nodig en mogelijk worden ook eigen overeenkomsten voor grensoverschrijdende samenwerking door de partners in EMRIC gesloten.

Meer informatie over de EMRIC-samenwerking vindt u onder de verschillende tabs op deze website.

Emric partners