Acute zorg

Bij medische noodgevallen is spoedeisende hulpverlening noodzakelijk om te voorkomen dat een slachtoffer overlijdt dan wel blijvend letsel oploopt. In de Euregio Maas-Rijn is deze hulpverlening dikwijls sneller uit het buitenland te verkrijgen dan uit het eigen land. Daarom bestaat sinds ongeveer twintig jaar de Focusgroep Eumed. Deze focusgroep houdt zich zowel bezig met de dagelijkse grensoverschrijdende samenwerking als met de hulpverlening bij grootschalige incidenten en rampen. De vele grensoverschrijdende inzetten per jaar verlopen doorgaans geruisloos en zonder problemen dankzij de jarenlange investering in de samenwerking. Voor bijstand bij grootschalige incidenten is er het zogeheten Eumed-plan. Ook de samenwerking op het gebied van transport van Intensive Care patiënten vallen onder de samenwerking.

De grote ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn werken al jarenlang samen. Dankzij EMRIC is de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn op vele fronten nóg intensiever en structureler geworden. De medisch managers op het vlak van ambulance- en traumazorg actualiseren voortdurend de inzetprocedures voor grensoverschrijdende hulp. Bovendien is het erg belangrijk om de verschillende werkwijzen en systemen bij de buren goed te leren kennen.

Veel artsen en medewerkers hebben elkaar beter leren kennen en waarderen, en dankzij uitwisseling over de werkwijzen aan weerszijden van de grens is de hulpverlening bij ernstige incidenten vergaand vereenvoudigd. Eumed is gericht op wederzijdse bijstand bij medische noodgevallen in de Euregio. Grensoverschrijdende bijstand in de vorm van ambulancediensten en ziekenhuiszorg is in de Euregio Maas-Rijn dus een vanzelfsprekendheid.

Een specifieke taak van de Focusgroep Eumed sinds 2005 is het opstellen en regelmatig actualiseren van het zogeheten Eumed-plan, waarbij alle hulpdiensten in de Euregio Maas-Rijn worden betrokken. In het plan zijn de bevoegdheden en capaciteiten van de afzonderlijke ambulancediensten en de spreiding van gewonden over ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn bij grote incidenten vastgelegd. Verder kunnen officieren van dienst en meldkamers uit dit plan opmaken hoeveel ziekenhuisbedden en welke infrastructuur voor spoedeisende hulp de afzonderlijke ziekenhuizen beschikbaar kunnen stellen bij grensoverschrijdende incidenten.

Leden van de Focusgroep Eumed zijn de medisch managers van de  ambulancediensten in de Euregio Maas-Rijn, de verantwoordelijke instanties voor de ambulancezorg, de hoofden van de spoedeisende hulp van de betrokken ziekenhuizen.