Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation


20-05-2021| 100ste editie van het maatregelenoverzicht

 

Sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020, toen al snel duidelijk werd dat België, Nederland en Duitsland niet altijd dezelfde maatregelen namen, wordt binnen EMRIC aan een vergelijkend maatregelenoverzicht gewerkt. Dit document wordt op basis van nieuwe ontwikkelingen telkens geactualiseerd en wordt gepubliceerd op https://pandemric.info/nl/maatregelenoverzicht-nl/ In het afgelopen jaar waren er zoveel elkaar opeenvolgende ontwikkelingen op het gebied van de coronamaatregelen in de drie landen, dat wij vandaag alweer de 100ste editie mochten maken!

 

  
share
   
 

22-04-2021| Jaarverslag 2020

 

  
share
   
 

23-03-2021| Artikel WELT zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

 

Programmamanager van EMRIC en projectleider van PANDEMRIC, lid van de crisisstaf Zuid-Limburg en liaison naar de Belgische, Duitse en Nederlandse partners, Marian Ramakers, samen met de Bernd Geßmann lid van de crisisstaf Städteregion Aachen en liaison naar de Belgische en Nederlandse partners, werden geïnterviewd voor een artikel door die Welt. Het artikel gaat over het openblijven van de grens en het belang hiervan voor de grensregio.

Marian Ramakers geeft in het artikel aan dat de 85versie van het maatregelenoverzicht inmiddels gepubliceerd is. In dit document kunnen de veranderingen ten opzichte van de vorige versie van het maatregelenoverzicht in een oogopslag bekeken worden doordat deze rood gemarkeerd zijn. Verder vertelt Marian Ramakers dat corona de grens op de proef gesteld heeft. Bernd Geßman, waarmee Marian Ramakers regelmatig informatie uitwisselt, geeft aan dat een sluiting van de grens niets uithaalt; ‘een slagboom stopt het virus niet’. Lees meer in het artikel van die Welt.

 

Bron foto: Kristian Frigelj 

  
share
   
 

19-01-2021| Euregionale samenwerking voorbeeld binnen Europa

 

Gisteren was Stephan Holthoff-Pförtner, Minister voor Europese zaken in Noord-Rijn Westfalen, te gast in het programma AvondGasten Europa op de Nederlandse zender L1. Hij benoemde de Euregionale task force welke sinds de aanvang van de pandemie intensief contact met elkaar heeft over onder andere het afstemmen van maatregelen als een goed voorbeeld voor samenwerking binnen Europa. 

https://www.1limburg.nl/minister-euregio-maas-rijn-voorbeeld-voor-europa?context=section-1143

 

  
share
   
 

04-11-2020| Artikel in de krant 'Het Belang van Limburg' over het PANDEMRIC-project

 

In de media verscheen vandaag een artikel over de euregionale samenwerking tijdens gezondheidscrises https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201103_98252671

#PANDEMRIC

  
share
   
 

15-07-2020| Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) investeert € 4,55 miljoen EFRO om de gevolgen van COVID-19 crisis aan te pakken.

Persbericht d.d. 10.07.2017

 

Interreg A, het grensoverschrijdende subsidieprogramma van de Europese Unie, wordt in de Euregio Maas-Rijn vormgegeven door 13 samenwerkende regionale partners. In het kader van de aanhoudende COVID-19-crisis opende het Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) programma een speciale projectoproep. Deze oproep stond open voor initiatieven ter bevordering van de crisisaanpak in het kader van de COVID-19-uitbraak in de sectoren gezondheid, openbare - en veiligheidsdiensten, openbaar administratief beheer en sociale diensten. 5 projecten werden geselecteerd om de grensregio beter te wapenen tegen de COVID-19 pandemie.

€4.55 miljoen voor 5 COVID19-projecten

“Gezien de dringende noodzaak aan ondersteuning was deze oproep beperkte tijd open, stelde het programma een hoog ondersteuningspercentage van 90% EFRO-middelen (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) beschikbaar en moest er enkel een vereenvoudigd aanvraagformulier ingediend worden.  Op die manier konden we snel reageren op de gevolgen van de COVID-19-crisis,” zegt David Grzegorzewski, voorzitter van het Comité van toezicht.

Uit de ingediende aanvragen hebben de 13 partners 5 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van €4,55 miljoen EFRO. Door het uitwerken van die projecten zal de Euregio beter gewapend zijn om de uitbraak van een pandemie grensoverschrijdend nog beter aan te pakken.

Euregionaal centrum voor beschermingsmaterialen

Mark Vos, coördinator Interreg EMR: “De projecten zullen o.a. een aantal onderzoeken uitvoeren om de gevolgen van de Pandemie op kwetsbare personen beter te monitoren, maar ook om de capaciteit van Intensive Care-bedden of de invloed van de landelijke aanpak in de grensregio beter in te schatten om zo aangepaste maatregelen uit te rollen. Ook zal er een Euregionaal centrum voor de aanschaf van beschermingsmaterialen met testcapaciteit opgericht worden en wordt er geïnvesteerd in de geautomatiseerde gegevensverzameling om medische behandelingen bij te sturen en strategieën aan te passen.” 

Volgende 5 COVID-19 projecten zullen worden opgestart:

  • wearIT4COVID: realiseren van een draagbaar en realtime bewakingssysteem van COVID_19 patiënten
  • CoDaP: ontwikkelen van grensoverschrijdende consensusbehandelingsrichtlijnen, het oprichten van een COVID-19 gegevensplatform om te anticiperen op een nieuwe golf, een studie om de klinische richtlijnen te verbeteren en het bouwen van een efficiënte en veilige IT-infrastructuur.
  • CORESIL: het ontwikkelen van een coherent aanbod om de autonomie van kwetsbare personen en hun natuurlijk herstel te versterken.
  • euPrevent COVID: inzicht krijgen op de impact van COVID-19 op de Euregio door het onderzoeken van de prevalentie van antilichamen bij personen uit de regio.
  • Pandemric: versterken van de samenwerking binnen de Euregio bij de aanpak van grote crisissen zoals COVID-19, ondermeer op het vlak van informatie-uitwisseling, samenwerking tussen ICU-afdelingen en het onderzoeken van de juridische aspecten van grensoverschrijdend ambulancevervoer. Daarnaast worden ook een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en een centrum voor de collectieve aanschaf van beschermingsmaterialen uitgerold.
  •  

Europese Commissie

“Namens de Europese Commissie wil ik het Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) programma feliciteren omdat het een COVID-specifieke oproep heeft georganiseerd om de crisisresponscapaciteit te bevorderen ten voordele van Europeanen die langs de Belgische, Duitse en Nederlandse grenzen wonen. De selectie van 5 succesvolle projecten in het Comité van toezicht van 3 juli is een mooi voorbeeld van hoe onze programma's snel op een concrete manier op de crisis kunnen reageren door mensgerichte acties op te zetten om de samenwerking over de grenzen heen te versterken en de problemen waar onze burgers mee geconfronteerd worden te veréénvoudigen,” aldus Marc Lemaître, directeur-generaal, DG Regionaal en stedelijk beleid, Europese Commissie.

96 miljoen Europese middelen om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren

Interreg EMR overstijgt grenzen door samenwerking tussen de regionale gebieden in verschillende landen mogelijk te maken. We investeren in projecten rond innovatie, economie, sociale inclusie en opleiding en territoriale cohesie. Door het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking versterken we het economische en sociale weefsel in de grensregio tussen België, Duitsland en Nederland.

 

Bijlage: Info over de 5 projecten

 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het kantoor van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, Mark Vos (coördinator), mrp.vos@prvlimburg.nl. Telefonisch bereikbaar op +31 646 624 792.

  
share
   
 

06-07-2020| Jaarverslag 2019

 

  
share
   
 

16-06-2020| "In der Krise Köpfe kennen"

 

 

Als we het over crisis hebben, is de huidige situatie met het coronavirus er één die alleen goed kan worden bestreden door gerichte gezamenlijke en grensoverschrijdende aanpak.

In de ideale situatie sluiten operationele planning en uitvoering op elkaar aan. Tot de vele redenen voor samenwerken en de voorbereiding hierop in het EMRIC-samenwerkingsverband behoren ook de voorbereidingen voor de aanpak van de verspreiding van infectieziekten.

De snelle verspreiding van de "corona-crisis", die is uitgegroeid tot een pandemie, biedt veel aanleidingen voor gezamenlijke coördinatie en wederzijdse ondersteuning bij de EMRIC-partners.

En elk van de vele uitwisselingen in deze bijzondere situatie berust op wederzijds vertrouwen, gecombineerd met respect voor de besluiten die in het andere gebied worden genomen en uitgevoerd om deze uitdagende situatie het hoofd te bieden. Een constante uitwisseling bestaat onder meer uit het verstrekken van informatie over de opnamecapaciteiten van lokale ziekenhuizen, met name met betrekking tot de specialisaties.

Daarnaast is het van groot belang om informatie uit te wisselen over situaties aan de nationale grenzen, omdat dit niet alleen van groot belang is voor forensen uit alle sectoren, maar ook voor een eventuele gezamenlijke inzetten.

In dit verband was het ook mogelijk om in een vroeg stadium bij de buurlanden vast te stellen welke informatie in de afzonderlijke landen aan de reizigers kon worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld door middel van passende bewegwijzering. Daarnaast is het mogelijk om vanuit het EMRIC-samenwerkingsverband via de crisisteams pers- en mediaberichten uit de buurlanden op te pakken en door te zenden naar de lokale media, en omgekeerd om pers- en mediaberichten met belangrijke informatie ter controle voor te leggen aan de buurlanden.

Door deze nauwe coördinatie en de constante uitwisseling van informatie zijn we in staat om de belangen van onze buren en partners mee te laten wegen bij het nemen van onze eigen beslissingen. Het is van uitzonderlijk belang in deze crisissituatie, die wordt gekenmerkt door een hoge dynamiek en snelle besluitvorming, dat de betrokkenen elkaar al jaren persoonlijk kennen en dat er een sterk vertrouwen is in de omgang met elkaar.

De bijzondere "corona-situatie" bewijst eens te meer hoe zinvol het is om "in Krise Köpfe” te kennen en te weten hoe men deze contactpersonen kan bereiken. EMRIC bewijst eens te meer het essentiële belang voor het leven van de Europese gedachte in de directe omgeving!

Tekst: Herr. B. Gessmann, Stellvertretender Leiter der Feuerwehr Aachen (EMRIC-Partner)

Foto: De tekst op deze borden, die langs de gehele Nederlands-Duitse grens stonden, is een co-productie van de liaison EMRIC en de Feuerwehr Stadt Aachen. 

 

 

  
share
   
 

03-06-2020| Exit-overzicht COVID-19 maatregelen

 

Nu Nederland, België en Duitsland (en veel andere landen) in een fase beland zijn waarin de opgelegde maatregelen in het kader van COVID-19 langzaam versoepeld dan wel losgelaten worden, heeft het EMRIC-bureau een exit overzicht gemaakt. In dit overzicht zijn de verschillen tussen de landen zichtbaar gemaakt in de tijd. Mogelijke grensoverschrijdende gevolgen van deze verschillen in de landen zijn daardoor per sector te beoordelen. 

Bekijk het volledige document via volgende link: http://resolveuid/d5509ad2b1ac41c3af8d74cc1c3cc767

  
share
   
 

18-03-2020| EMRIC-bureau liaison binnen de Euregio Maas-Rijn

 

Één van de kerntaken van het EMRIC-bureau is het verbinden van mensen en organisaties binnen het EMRIC-samenwerkingsverband en met andere partners met veiligheidstaken. Deze liaisontaak wordt doorgaans uitgevoerd in de koude maar zeer zeker en juist ook in de warme fase. Op dit moment is het EMRIC-bureau dagelijks druk met deze liaison-werkzaamheden. Nu alle organisaties binnen het EMRIC-samenwerkingsverband als gevolg van de coronacrisis heel erg druk zijn met kerntaken binnen hun eigen land en organisaties en de reguliere vergaderstructuur van EMRIC daardoor tijdelijk ‘’on hold’’ is, zit het EMRIC-bureau niet stil.  Al direct na het constateren van de eerste besmettingsgevallen binnen de Euregio Maas-Rijn, werd het personeel van het EMRIC-bureaugevraagd om als liaison op te treden en relevante informatie op de afgesproken wijze te verspreiden onder de EMRIC-partners. Daaruit ontstond de behoefte aan een dagelijks vergelijkend overzicht van de stand van zaken en de getroffen maatregelen in België, Nederland en Duitsland. Dit overzichtsdocument wordt dagelijks geüpdatet en verspreid onder de EMRIC-partners en aanverwante organisaties. Inmiddels wordt EMRIC dagelijks geraadpleegd vanuit de EMRIC-partners met betrekking tot snel wijzigende scenario’s en maatregelen en de vragen en (grensoverschrijdende) knelpunten die daarbij ontstaan.

 

  
share